I 2012 kasserede Arla over fire millioner kilo mælk på grund af fund af syrningshæmmere - altså medicinrester.

Det kneb for Arlas leverandører at holde styr på den mælk, der kunne være forurenet med medicinrester. Derfor endte tre gange så meget mælk som året før med at blive kasseret på mejerierne, fordi det indeholdt syrningshæmmere. Altså rester af medicin.

I 2012 blev 4,1 millioner kilo mælk kasseret på den konto, mens det i 2011 "kun" var 1,4 millioner kilo. Det skriver Arlas Ejerbladet, der er information til leverandørerne.

62 procent er management-fejl

Ejerbladet skriver, at i seks ud af ti tilfælde skyldtes de uønskede rester i mælken såkaldte managementfejl ude hos landmanden, 17 procent skyldtes tekniske fejl, i 14 procent af sagerne var årsagen ukendt, mens syv procent af tilfældene skyldes andre faktorer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

At det er den menneskelige faktor, der er afgørende for, om Arla finder medicinrester i den mælk, der ankommer til mejerierne, bliver understreget af, at problemet med syrningshæmmere i mælken faldt, da Ejerbladet skrev om problemerne sidste forår.

De følgende måneder faldt mængden af kasseret mælk, men i efteråret steg problemerne igen.