Flere majsmarker har set temmelig slukørede ud denne sæson. Mange steder har det kølige sommervejr fået skylden, men problemerne stikker dybere end som så, mener planteavlskonsulent ved LMO, Rasmus Trads Møller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er store forskelle fra landmand til landmand i majsudbytterne i år. Flere har fået både dårligere udbytte og kvalitet, mens andre - og det kan endda være naboen - har fået pæne resultater. Det tyder jo på, at det ikke kun er vejret, der spiller ind, siger han.

Rasmus Trads Møller opfordrer landmændene til at kigge håndværket efter i sømmene.

- Nu skal vi havde fingrene helt ned i jorden og holde op med bare at gøre, som vi plejer, siger han.

Ødelagde jorden

De store forskelle i udbytter og kvalitet kan skyldes behandlingen af marken i foråret, vurderer planteavlskonsulenten.

- Vi må overveje, om vi var for hårde ved jorden i foråret. Var der mere vand i jorden, end vi regnede med? Var temperaturen i jorden en anden end forventet? Det kan godt være, at vi har fået komprimeret jorden for meget og dermed ødelagt den. Måske ikke mere end vi plejer, men på grund af det dårlige sommervejr er afgrøden blev presset for hårdt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rasmus Trads Møller understreger, at arbejdet med jorden er meget komplekst og nuanceret.

- Mange har måske harvet og tromlet for meget i år. Men man kan ikke komme med en generel anbefaling. For det øjeblik vi går ud og siger, at landmændene skal harve og tromle mindre, så kommer der en landmand og fortæller, at det udelukkende var majsen på den tromlede mark, der stod godt i år. Der er så stor forskel fra jord-type til jord-type, siger han.

Undgå majs efter majs

Et klart billede, der dog tegner sig, er, at markerne med majs efter majs har haft et dårligere udbytte.

- En af de maskinstationer, jeg har talt med, fortæller, at i marker med græs som efterafgrøde, der er blevet pløjet op, har jorden tilsyneladende fået luft, og det har givet bedre udbytte i majsen i år. Særligt i forhold til de marker, hvor der har været majs i flere sæsoner i træk, siger Rasmus Trads Møller.

Den observation bakkes op af Bent Hedegård, som er souschef på Plante & Miljø ved Heden & Fjorden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De landmænd, der har haft meget ensidigt majs i deres rotation, har været rigtig hårdt ramt i år. Men alle har haft en majshøst under gennemsnittet i år, fortæller Bent Hedegård.

Sommer-kvælstof

Bent Hedegård giver desuden tidlig nedbør en del af skylden for den dårlige majshøst.

- Kvælstofudvaskningen i det tidlige forår var enormt stor på grund af kraftigt regnvejr. Desuden har sandflugt været et problem for mange i dette område, forklarer planteavlskonsulenten, som har landmandskunder i det midt- og vestjyske.

Han fortæller, at enkelte landmænd imødekom problemet med kvælstofudvaskningen.

- Nogle var vakse og var ude med handelsgødningen i begyndelsen af juni. Det kan godt være en god idé, hvis man har kvælstofkvote i overskud, at udbringe lidt kvælstof mellem juni og midten af juli, siger han.