Der skal være et tættere samarbejde mellem skole, elev og praktiksted, mener Bygholm Landbrugsskole. Skolen vil derfor styrke kommunikationen til landmænd, der har elever i praktik.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I nogle år har vi på Bygholm Landbrugsskole samarbejdet med Landboungdom om at afholde læringsdage for læremestre og elever på 1. hovedforløb (skoleopholdet). Her har der blandt andet været diskuteret forventninger i forbindelse med eleverne sidste praktikperiode, siger uddannelseschef Lotte Ipsen, Bygholm Landbrugsskole, og fortsætter:

- Nu har vi valgt også at invitere læremestrene til grundforløbseleverne. Vi synes, det er vigtigt at trekant-samarbejdet mellem elev, læremester og skole fungerer optimalt. Og det ?glider? selvfølgelig lettere, hvis vi alle har mødt hinanden.

Skolen kommer på besøg

Bygholm Landbrugsskole laver derfor i år et program for de kommende grundforløbs-læremestre, hvor "alt det formelle" omkring uddannelsesaftaler, praktikerklæringer og læringsmål bliver gennemgået.

Der vil være orientering om løn, ferie og arbejdstider ved en ungdomskonsulent. Og så er der også tid til, at elever og læremestre i fællesskab kan sætte nogle ord på deres forventninger til det gode praktikforløb set fra begge sider.

En anden opprioritering i forhold til samarbejdet er praktikpladsbesøgene. Bygholm Landbrugsskole vil forsøge at besøge alle elever og læremestre inden for den første praktikperiode, for også her at være en sparringspartner omkring læringsmål, samarbejdet og skoleundervisningen.