Abonnementsartikel

Fagforening og branche-orgasation er betænkelig ved landbrugets ret til at køre med særligt brede vogntog. Det er ikke konkurrence-forvridende, lyder det fra L&F.

Landmænd må stadig ikke køre til foderstoffirmaet eller et værksted med en påhængsvogn på brede dæk, der giver en samlet bredde på 3,0 meter. Trafikstyrelsen har afslået anmodningen fra fem brancheforeningers landbrugsfaglige færdselsgruppe.

Afslaget omfatter også kørsel med 3,3 meter brede redskaber til reparatøren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Arbejder for svingning

- Reglerne betyder at man i realiteten ikke må køre ind til værkstedet, selv om det ligger på ruten mellem gård og mark, hvor man lovligt må køre med afgrøder. Vi vil arbejde videre med at få lov til det, siger specialkonsulent Henning Sjørslev Lyngvig, Videncentret for Landbrug.

Han repræsenterer L&F i ”Færdselsgruppen”. De øvrige medlemmer er Danske Maskinstationer og Entreprenører, Dansk Maskinhandlerforening, Danske Sukkerroedyrkere samt Danske Landbrugsmaskinfabrikanter.

3F sur på dårlig kultur

Høringssvaret fra 3F’s transportgruppe, det vil sige chauffører, beskylder landmænd og medhjælpere at se stort på færdselsloven: "Stort set ingen førere af traktorer respekterer færdselslovens § 22, stk. 2, som pålægger dem at give plads for overhaling og om nødvendigt at standse helt op," skriver 3F.

Kun et meget lille antal påhængsredskaber er forsynet med velfungerende lys, blink- og stoplygter, og den trækkende enhed mangler ofte spejle, som rækker længere ud end påhængsredskabet, anfører 3F videre.

Vognmænd blokerer

Trafiksikkerhed, fremkommelighed og konkurrenceforvridning er baggrunden for, at DTL har været aktiv i sagen, oplyser erhvervspolitisk chef Ove Holm fra vognmandsorganisationen Dansk Transport & Logistik.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vores indtryk fra medlemmers gentagne henvendelser hvert år, at der er en konkurrenceflade mellem traktorer og lastbiler. Derfor har det betydning, at man så vidt muligt har ens betingelser. Det kan ende i konkurrenceforvridning, hvis man ikke skal opfylde samme regler for for eksempel kørekort, siger Ove Holm.

Dækbredden er spørgsmålet

Henning Sjørslev Lyngvig afviser, at en tilladelse på de to anmodninger kunne udnyttes til konkurrere med vognmænd. Traktorer bruger simpelt for meget brændstof i forhold til lastbiler til at kunne anvendes over længere afstande.

- Vi taler kun om dækbredden og ikke om lastens størrelse, så det kan da ikke være en trussel mod vognmændene. De brede dæk er en nødvendighed for at skåne jorden og muliggøre færdsel i marken under våde forhold. Dette behov har vognmandsbranchen ikke., siger Henning Sjørslev Lyngvig.

Skiftehjul alt for dyrt

Teoretisk kunne man skifte til smallere dæk for at komme under 255 cm, men det er urealistisk og dyrt, pointerer Henning Sjørslev Lyngvig:

- Ingen har to sæt dæk til de vogne, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sådan er reglerne

Der gælder uforandret følgende regler efter de to afslag, oplyser Henning Sjørslev Lyngvig:

1) Færdsel med traktorer og vogne med tre meter bred dækmontering er lovlig ved kørsel mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme med redskabet i fælleseje, eller mellem en maskinstation og dennes kunder. Traktoren og traktorpåhængsvognen må endvidere køre til og fra syn.

2) Ved kørsel med motorredskab, arbejds- eller påhængsredskab må bredden overstige 3,3 meter, såfremt der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme med redskaber i fælleseje, eller mellem en maskinstation og dennes kunder.

Skærebord er lovlige

Landbruget fik dog Trafikstyrelsens ja til den tredje ansøgning angående længden på mejetærskervogntog. Trafikstyrelsen undlader tilmed at sætte en kilometerbegrænsning på, som flere byerhvervsorganisationer foreslog. Den samlede længde forlænges fra 22 til 25 meter for en mejetærsker med skærbordsvogn på offentlig vej mellem gård og mark.

Det sker på to betingelser, nemlig at der er mindst to aksler og akslerne er tvangsstyrede på de tre meter længere skærebordsvogntog.

Artiklen fortsætter efter annoncen

40 fod mere almindeligt

Udvidelsen er en konsekvens af de stadig større skærborde.

- For 10 år siden var de bredeste skærborde 30 fod, og i dag er de på 40 fod. Den bredde bliver jo til en længde, når man kobler den til mejetærskeren, siger Henning Sjørslev Lyngvig. - Der er ikke mange 40 fods endnu, men der er ingen tvivl om, at der kommer flere.