Tiden er inde til et frisk pust og ny inspiration til dit og dine ansattes arbejde på bedriften med at opnå de nødvendige resultater. Det mener man i hvert fald hos LMO Kvæg, som derfor har sammensat tre temadage, der sætter fokus på mulige indsatsområder på kvægbedriften med ny viden.

Kurset udbydes som et AMU-kursus i samarbejde med Bygholm Landbrugsskole og giver mulighed for at søge tilskud. Temadagene holdes i både Viborg og Følle, så det i alt handler om seks kursusdage, nemlig 15., 16., 22., 23., 29. og 30. januar 2013.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Møderne har hvert sit hovedtema, nemlig "Din bundlinie - forandring og udvikling". "Produktionsdagen - dækningsbidraget i fokus". Samt endelig "Ekskursionsdagen - fra teori til praksis". Desuden vil der være god mulighed for at debattere og finde løsningsforslag sammen med kvægkollegaer.

På www.lmo.dk er der mere detaljerede oplysninger om de enkelte temaer samt mulighed for tilmelding.