Abonnementsartikel

Inden 31. januar kan økologer ansøge om støtte til forbedringer for markdrift, dyrehold eller arbejdsmiljøet.

Der er gode muligheder for at få del i en økologisk investeringspulje på 40 millioner kroner, der kan søges inden udgangen af januar.

Sidste år fik alle ansøgere hos Sønderjysk Landboforening deres ønsker opfyldt. Det blev til investeringer på mere end ti millioner kroner, oplyser projektrådgiver Solveig Kappel fra Sønderjysk Landboforening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

60 procent egenfinansiering

De økologiske landmænd kan søge støtte til ny teknologi, dyrevelfærd og arbejdsmiljø, men de skal dog selv bidrage med størsteparten af pengene. Projekter, der kan få støtte, skal have en værdi på over 100.000 kroner, og landmanden kan højst få 40 procent i støtte.

Sidste år var der især støtte til etablering af drivveje med belægning, udstyr til brunstovervågning og intelligente låger, radrensere, stubharver samt anden ukrudtsbekæmpelse, gps og autostyring, nedmuldning af grøngødning og forbedringer af udendørs hytte og udearealer og frostsikring af drikkevand.

- Der er stor interesse for ordningen, da der netop gives tilskud til investeringer på bedriften som virkelig flytter noget i dagligdagens arbejde, siger Solveig Kappel.

Gode muligheder i svin og fjerkræ

Der er selvsagt ingen garanti for tilskud. Inden for kvæg og planteavl bliver der prioriteret efter omkostning pr. dyreenhed eller hektar.

- Ansøgninger om støtte til investeringer i specialafgrøder, svin og fjerkræ spås gode chancer, oplyser Solveig Kappel. De investeringer, der kan støttes med puljen, skal fremgå af teknologilisten, og der bliver kun givet tilskud til nyt og indkøbt udstyr, oplyser projektrådgiveren fra Sønderjysk Landboforening.