Abonnementsartikel

21 projekter med nye løsninger på fødevareerhvervets udfordringer har modtaget i alt 125 millioner kroner fra Fødevareministeriets Grønne Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Grøn omstilling af de danske jordbrugserhverv skal selvfølgelig også gælde for produktionen af juletræer.

 Derfor har Fødevareministeriets Grønne Udviklings- og Demonstratonsprogram bevilliget 4,8 millioner kroner til projekt "Green Christmas", der er i gang med at udvikle nye miljøvenlige dyrkningsmetoder for nordmannsgran.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er bare et af 21 projekter, som nu deler 125 millioner kroner fra den grønne pulje.

Billigere luftrenser

Et andet projekt, der udvikler en ny og billigere luftrenser til brug i danske stalde, har fået 1,3 millioner kroner. Projektet er et samarbejde mellem landmænd og universiteter og vil give forbedringer for både dyrevelfærden og miljøet samt en økonomisk gevinst til landmanden.

- De 21 projekter udviser den nytænkning og opfindsomhed, der er nødvendig for at øge eksporten, væksten og antallet af arbejdspladser i fødevareerhvervet. Det er fantastisk, når erhverv og forskere i samarbejde kan finde løsninger, der kan udvikle den danske fødevaresektors position samtidig med, at vi fremmer den grønne omstilling, siger fødevareminister Mette Gjerskov i en pressemeddelelse.

Forskellige projekter

De 21 projekter omfatter løsninger indenfor både fiskeri og skaldyrsproduktion, fødevareemballage, dyrefoder, slagteri og planteavl.