Ålegræs kan optage næringsstoffer i de danske farvande, men det kniber med plantens udbredelse. Det skal ny forskning ændre. Videncentret for Landbrug deltager.

Normalt interesserer Videncentret for Landbrug sig for, hvad der foregår på land, men centret tager nu et spring ud i vandet og deltager i et forskningsprojekt, der skal få vandplanten ålegræs til at slå rod i de danske fjorde. Det kan forbedre vandmiljøet.

Derfor har landbruget også en interesse i planten, fordi ålegræs binder næringsstoffer. Sammen med forskere og erhvervsliv er der skabt projektet Novagrass, der skal få planten til at sprede sig i de indre danske farvande.

14 millioner i støtte

Novagrass har fået godt 14 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd. I de senere år er udledningen af fosfor og kvælstof blevet meget mindre og kvaliteten af vandet bedre. Det skulle give ålegræsset bedre betingelser.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Men selv om der er sket forbedringer af vandkvaliteten, så kommer ålegræsset ikke særligt nemt igen. Det har svært ved at reetablere sig når det først er ude af et område, og det er altså et problem i forhold til vandmiljøet. I Novagrass skal vi finde metoder, så vi kan hjælpe ålegræsset på vej og derigennem styrke vandmiljøet og på den måde både opnå en bedre miljøtilstand og lette presset for kraftige kvælstofreduktioner i fremtiden, fortæller Flemming Gertz, der er landskonsulent i Videncentret for Landbrug.

Det er paradoksalt nok netop tidligere tiders udledning af næringsstoffer, der har mindsket udbredelsen af ålegræs.