Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold besøger i de kommende måneder 75 tilfældigt udvalgte malkekvægbesætninger for at se nærmere på opstaldningen af kalve og ungdyr

Kampagnen omfatter alle malkekvægsbesætninger, som ikke har indberettet et egenkontrolprogram for dyrevelfærd, og som heller ikke har en sundhedsrådgivningsaftale. Fokus vil være på opstaldning af kalve under seks måneder og ungdyr under 12 måneder.  Sidste år viste en lignende kampagne overtrædelser i over halvdelen af de kontrollerede besætninger.

Det er ikke lovpligtigt at have egenkontrolprogrammer på besætninger under 100 køer, og malkekvægsbesætninger uden egenkontrol og sundhedsrådgivningsaftaler er typisk mindre besætninger, der måske ikke har foretaget investeringer i nye stalde. Dyrene opstaldes derfor ofte i ældre staldsystemer, der ikke altid er etableret med henblik på flokopstaldning af ungdyr eller opstaldning af kalve i enkeltbokse. 

Ved kampagnen i 2011 konstaterede Veterinærrejseholdet adskillige overtrædelser af reglerne, blandt andet stod kalve over otte uger stadigt i enkeltbokse. Der var ligeledes eksempler på at kalve i enkeltbokse ikke kunne se og røre andre kalve eller ikke havde permanent adgang til vand, samt overtrædelser af arealkravene ved både opstaldning af kalve og ungkreaturer i fælles- og enkeltbokse. 

- Nu sætter vi fokus på området for, at få et indtryk af om der stadig er problemer i den gruppe af besætninger, der ikke har egenkontrol med dyrevelfærd, og som derfor ikke er omfattet af kravet om, at besætningsdyrlægen en gang årligt skal gennemgå besætningens egenkontrol, skriver Veterinærrejseholdet i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce