Abonnementsartikel

Miljøministeren vil gøre det lettere at udbetale kompensation til de lodsejere, der har jord i beskyttelseszonerne omkring vandboringer.

Miljøminister Ida Auken (SF) har lyttet til landbruget og vandværksforeningerne synspunkter om at forenkle proceduren til at udbetale kompensation til de lodsejere, der har jord i beskyttelseszonerne omkring vandboringer.

Derfor foreslår miljøministeren en model, hvor man ansøger om kompensation for en 10-årig periode, men hvor kompensationen bliver udbetalt årligt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

" Grundejernes administration lettes ved, at de ikke hvert år skal ansøge om godtgørelse. Vandforsyningernes administration lettes ved, at de ikke skal håndtere en ansøgning fra en grundejer hvert år", skriver ministeren et svar til folketingets miljøudvalget, der i øjeblikket behandler lovforslaget om, at flere ejere af jord omkring boringer frem over skal kunne få kompensation.

Miljøministeren skiver endivdere, at:

"Lukkes en boring, vil vandforsyningen også nemt kunne stoppe udbetalingen, og en overkompensation vil derfor ikke kunne ske."

Lovforslaget ventes 2. behandlet 29. november.