Abonnementsartikel

Fødevareministeren afsætter 40 millioner kroner fra Landdistriktsprogrammet til grøn omstilling af landbruget. Dermed er der i alt 80 millioner i puljen.

Landmænd, der har gode ideer til, hvordan både landbrug og natur gavner hinanden, kan fremover få støtte fra Landdistriktprogrammet.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) har øremærket 40 millioner kroner til formålet. I alt er der 80 millioner kroner i puljen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Demonstrations-projekter

- Vi står over for mange nye udfordringer på eksempelvis klimaområdet, når det gælder grøn energi og landbrugets produktionsvilkår. Vi har behov for at sætte nye udviklings- og demonstrationsprojekter i gang, der kan skabe værdifuld ny viden. Derfor har vi prioriteret ekstra midler, der skal hjælpe til at styrke Danmarks position som foregangsland inden for grøn nytænkning, siger Mette Gjerskov i en pressemeddelelse.

Sundhed og miljø

Pengene kan eksempelvis blive øremærket til landmænd, der vil forbedre dyrevelfærden. -Vi skal ruste Danmark til en fremtid, hvor vi tager ansvar for menneskers sundhed og miljøets ve og vel. Derfor skal vi også sørge for, at der er midler til rådighed til dem, der aktivt bidrager til at udvikle og optimere landbrugsproduktionen i en grøn retning. Derfor er jeg glad for, at vi ved fælles hjælp har fundet ekstra midler til projekter i landbruget, der bidrager til den grønne omstilling, siger Mette Gjerskov.

Landbrugets fonde og EU-penge fra landdistriksprogrammet giver i alt 80 millioner kroner til indsatsen.

Udvikling af omstilling

- Nye idéer skal spire, så landbruget fortsat kan udvikle sig. Det har hele tiden været min målsætning, at vi skal udvikle det danske landbrug, så det bliver mere grønt. Og for at få den grønne omstilling, er det vigtigt, at vi tilgodeser dem, der tænker i grønne bæredygtige løsninger, siger fødevareministeren.