Abonnementsartikel

Kornets historie er omdrejningspunktet - både til foder, føde og biomasse - på udstilling på Møllemuseet i Skanderborg.

På Møllemuseet på Vestermølle i Skanderborg er der for tiden en speciel udstilling om korn. Udover at kunne se og røre ved de mange forskellige kornarter, bliver kornets historie blandt andet fortalt gennem trykt tekst på kornsækkene.

Kloden over dyrkes der årligt 2.000 millioner tons korn, heraf cirka ni millioner tons i Danmark - mod kun godt fire millioner i 1950.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Korn er den helt afgørende råvare, når det gælder produktion af mad til i dag syv milliarder mennesker.

At fortælle kornets historie - ud fra en vinkel om, hvorvidt vi stadig kan brødføde flere og flere mennesker på jorden. Det var den opgave som museumsinspektør Jens Aage Søndergaard, Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup påtog sig, da han sidste efterår sammen med sine medarbejdere gik i gang med at udvikle en udstilling til møllemuseet.

Her er der i 500 år ved vandkraft malet hvede og rug til mel og dermed brød og grød samt byg og havre til grutning til dyrene.

Kornets historie bliver dog ikke kun fortalt gennem tekst på kornsækkene. Sammen med plancher og illustrationer kører der kontinuerligt film på tre skærme i kværnrummet.

Udstillingen om korn er blevet indpasset i møllemuseets faste udstilling, som blandt andet omfatter en gammel stenkværn og båndsav, der kører med en vandturbine som trækkraft.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udstillingen om kornets historie inddrager også de nyeste tiltag med at bruge korn til biomasse, der skal bruges til at udfase de fossile brændstoffer.

Og så bliver det påpeget, at der kunne spares en hel del korn, hvis vi vil undvære kød - bare en gang imellem.

For eksempel spiser indere stadig langt mindre kød end amerikanere. Med den kornmængde, der er til rådighed i dag, er der mad til ti milliarder indere eller to milliarder amerikanere.

Vestermølles udstilling om korn kan ses frem til 31. marts 2013.

Læs hele artiklen om Vestermølle udstillingen i seneste udgave af Agrar+ - det eneste digitale landbrugsmedie til iPad. Se mere om, hvordan du kan blive Agrar+ abonnent på www.agrar-plus.dk