Abonnementsartikel

Bankinspektion fra Finanstilsynet trækker tæppet væk under Tønder Bank, som indgiver konkursbegæring. Sydbank A/S overtager kunderne.

Endnu en dansk bank er endt i store vanskeligheder, og endnu engang skal en stor gruppe danske landmænd synke en ekstra gang. Fredag aften meddelte Tønder Bank, at de mandag morgen vil indgive konkursbegæring.

Den drastiske handling sker efter Finanstilsynet fredag efter en gennemgang af bankens regnskaber, har påbudt Tænder Bank en nedskrivning på 319 millioner kroner, hvorved bankens egenkapital må anses for tabt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Finanstilsynet har netop i forbindelse med en inspektion i Tønder Bank sammen med banken gennemgået de 60 største udlånsengagementer, der tilsammen udgør 45 procent af det samlede udlån. Finanstilsynet har endvidere gennemgået yderligere en lang række af bankens udlån. Hertil kommer, at Finanstilsynet har fundet nedskrivninger på bankens egne ejendomme. Finanstilsynet vurderer i afgørelsen, at de betydelige mernedskrivninger skyldes et for optimistisk syn på kunderne, og at bankens kreditstyring har været yderst mangelfuld, lyder budskabet på Finanstilsynets hjemmeside.

Mangler kapital

Tønder Bank afsluttede i september 2012 sit salg af hybrid kernekapital. Finanstilsynet har undersøgt salget og fundet, at reglerne om forbruger- og investorbeskyttelse ikke har været overholdt. Finanstilsynets afgørelse indeholder påtaler, påbud og risikooplysning om muligt erstatningsansvar.

Selv om Tønder Bank ikke er enige i Finanstilsynets forhøjede krav, skal de efterleves, og det ser banken sig ikke i stand til at gøre inden deadline i morgen søndag 4. november kl. 18.00.

Den lille sydjyske bank har derfor fredag valgt at give fortabt og indgiver konkursbegæring.

- Som følge af det konstaterede behov for yderligere nedskrivninger og det fastsatte solvenskrav har banken givet meddelelse til Finanstilsynet om, at banken ikke finder det muligt at tilvejebringe den nødvendige kapital til opfyldelse af det forøgede solvenskrav. Da bankens egenkapital er tabt, har bankens bestyrelse, under henvisning til § 247 i lov om finansiel virksomhed indgået aftale med Sydbank A/S om overdragelse af samtlige bankens aktiver og passiver bortset fra bankens aktiekapital, hybride kernekapital og ansvarlige kapital, lyder det i en meddelelse fra Tønder Bank til Fondsbørsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Uenighed om værdier

For kunder i Tønder Bank betyder det i praksis, at de nu er kunder i Sydbank A/S. Alle indskyderne af penge i banken er dækket af overdragelsen til Sydbank, ligesom medarbejderne flyttes med.

Dog står aktionærerne tilbage med værdiløse aktier, idet bankens egenkapital er tabt, og konkursbegæringen er undervejs.

Tønder Bank har haft mange engagementer inden for landbrug, erhverv og fast ejendom, og det er grundlæggende de engagementer, som har fået Finanstilsynet til at reagere. Tilsynet har vurderet dem til at have en lavere værdi, end den som banken hidtil har bogført dem til, og som fører til tilsynets krav om større reserver til at modstå tab. Kravet er Tønder Bank ikke overraskende uenige i.

- Bestyrelsen er ikke enig i Finanstilsynets vurdering af bankens kredithåndtering. Bestyrelsen mener, at Finanstilsynet overser bankens meget betydelige kendskab til lokale forhold, herunder de enkelte kunders økonomiske forhold og udvikling. Disse forhold er, efter bestyrelsens opfattelse, af væsentlig betydning for et lokalt baseret pengeinstituts kreditbehandling. Under de foreliggende omstændigheder mener bestyrelsen dog ikke at kunne anfægte Finanstilsynets vurdering af bankens solvensbehov, således som krævet af Finanstilsynet, skriver Tønder Bank til aktionærerne.

- Den fortsættende bank er åben for kunderne mandag morgen og vil betjene kunderne med deres almindelige forretninger, ligesom kontonumre, kort og netbank vil fungere som hidtil, lover Tønder Bank på sin hjemmeside.