Abonnementsartikel

Professor kritiserer miljøministeren for at sætte voldsomt ind over for kloakker, men ikke oprydning af 2.500 lossepladser, som staten selv skal betale.

Mens gamle lossepladser er en betydelig kilde til jordforurening i Danmark er landbruget stort set det eneste punkt på dagsordenen i arbejdet med at opdatere de vandplaner, som udkom sidste år.

Ingeniøren har siden i sommer afdækket, hvordan en overset giftig udsivning fra landets 2.500 lossepladser til vandløb, søer og hav kan være en stor kilde til forurening af det danske overfladevand.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi sidder i øjeblikket og ser på forurening af overfladevand fra lossepladser med regionerne, så det vil jeg ikke gå længere ned i. Men det er klart, at det hører med til historien, sagde miljøminister Ida Auken (SF) på et pressemøde i går ifølge Ingeniøren.

Generelt svarer ministeren, at spildevandsrensning i det åbne land er med i forhandlingerne, når det gælder andre kilder til påvirkning af vandmiljøet.

- Vi er meget langt med vores spildevandsrensning, som andre lande kæmper frygteligt med. Så lige nu har vi fokuseret på det, der er den største udfordring i forhold til de vandplaner, der allerede ligger, siger hun.

Gratis grøn profilering

Juraprofessor på Københavns Universitet Peter Pagh har tidligere sagt til Ingeniøren, at han mener, at de nuværende vandplaner er ugyldige. Og han mener, at der fortsat mangler en klar adressering af problemerne med forurening af overfladevand fra gamle lossepladser.

- Det er efter min opfattelse ude af proportioner, når man bruger kæmpebeløb på at kloakere det åbne land, hvor problemerne for en stor del vil kunne håndteres med septiktanke og spildevandstømning, mens man fortsat ikke gør noget ved det langt alvorligere problem med udsivning af farlige stoffer fra gamle affaldsdepoter, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Peter Pagh forklarer prioriteringen med, at udgiften til kloakering kan ‘væltes’ over på forbrugerne, mens udgiften til at undersøge og rydde op efter de gamle lossepladser vil være statens.

- Så frem for at sætte ind over for et stort problem, som miljøministeriet skal betale, foretrækker ministeriet at markere den grønne profil ved at sætte voldsomt ind over for noget, som andre skal betale, konkluderer professoren.