Abonnementsartikel

Benny Kirkebække købte sin første gård som 22-årig og har nu samlet mange af de jorder, der fra gammel tid hørte under Hevringholm på Djursland

Det har altid været Benny Kirkebækkes store drøm at få ?en rigtig gård?, hvilket for ham er et stort planteavlsbrug. Og det har han fået med Hevringholm på Norddjursland, hvor der er et jordtilliggende på 720 hektar.

Men det begyndte i det små, da han i 1971 som 22-årig købte sin første gård på Sjælland, inden han havde været på landbrugsskole. Det blev til yderligere opkøb af to gårde på Sjælland, inden han i 1979 sammen med hans kone Lisbeth Høyer, der også er landbrugsuddannet, købte den 150 hektar store kvæg- og kartoffelgård, Viumgård, i Vestjylland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det blev nogle travle år i starten af 1980?erne med sukkerroer og frøavl på Sjælland og kartoffelproduktion og kvægbrug i Jylland, for det havde på grund af krisen i landbruget ikke været muligt at sælge gårdene på Sjælland. I 1984 var det dog lykkedes at få afhændet de sjællandske gårde, og Viumgård blev solgt til et kollektiv, hvorefter turen gik til Julianeholm på Djursland, der fortsat er centrum for ægteparrets landbrug.

I 1989 forpagtede de Hevringholm og købte den i 1994, hvortil de også senere flyttede.

- Vi har også købt nogle gårde til, så Hevringholm i dag kun omfatter jord, der fra gammel tid hørte under dette gods.

Som at være til eksamen

Hevringholm dyrkes i dag med cirka 20 til 30 procent frøavl, hovedsageligt rødsvingel og rajgræs, og resten dyrkes med korn og raps.

Der er tre medarbejdere i sommerhalvåret og to om vinteren, og de klarer markarbejdet med egen maskinpark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sideløbende med opbygningen af landbruget involverede Benny Kirkebække sig organisatorisk i DLF-Trifolium, og det er efterhånden blevet til en lang række tillidserhverv, så der bliver ikke tid til meget fysisk arbejde i landbruget derhjemme på Hevringholm Gods på Norddjursland.

Kun i høst. Da sidder Benny Kirkebække gerne selv på mejetærskeren.

- Hvis jeg da kan få den overladt af mine medarbejdere, og det sker kun, når det er en let høst. Ellers mener de ikke, jeg er kvalificeret. At høste er det mest spændende arbejde i landbruget. Her ser man resultatet af et års arbejde i marken. Det er som at være til eksamen med en kontant bedømmelse af ens arbejde, siger Benny Kirkebække.

- Der er mange penge på spil, for det er hele årets indtægt, der skal hentes på en måneds tid, og det er den mest hektiske periode, for da skal grundlaget for næste års høst også lægges.

Jeg hader ukrudt

Med nu over 40 år som aktiv landmand undrer Benny Kirkebække sig over de seneste års udvikling i dansk landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I det meste af min landmandstid har vi optimeret driften. Vi fandt ud af, hvordan vi kunne gøre tingene bedre og få mere ud af det. Men nu optimerer vi nedad. Så må vi ikke bruge et middel, og så kan det heller ikke længere betale sig at tilføre noget andet, siger Benny Kirkebække.

- Jeg synes som landmand, det er forfærdeligt. Vi har fået et møgbeskidt land fyldt med tidsler og andet ukrudt. Jeg hader ukrudt. Politikerne kalder det natur, bare fordi man lader det ligge og gro vildt. Men der er ikke natur i Danmark. Vi har opdyrket hele landet.

Natur- og Erhvervsstyrelsens kort over randzoner har en del markeringer på Hevringholms marker.

- Der er et naturligt vandløb, som jeg kan have en vis forståelse for, der skal være en zone omkring, hvis det ikke kan være anderledes. Men jeg har protesteret imod zoner langs kunstige vandløb og vejgrøfter.

Vil du følge Bæredygtigt Landsbrugs opfordring til at undlade udlægning af zonerne?

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det har jeg ikke tænkt over. Lige nu skal vi have høstet, lyder svaret fra Hevringholm.