Abonnementsartikel

Krisen har ikke påvirket den engelske såmaskine-fabrikant Claydon Drills, der i de seneste år har fordoblet salget af såmaskiner

Stigende priser på dieselolie og ønsket om at reducere omkostningerne til etablering af afgrøderne har i de seneste år fået flere landmænd til at investere i såmaskinerne fra Claydon Drills. Det har givet travlhed på fabrikken, der hvert år i de seneste tre år har oplevet, at salget af såmaskinerne er fordoblet.

- Vi har solgt såmaskiner til direkte såning i mere end ti år og kan nu se, at de principper, vi arbejder efter, virker, siger Jeff Claydon, der sammen med sine to sønner driver Claydon-fabrikken, som ligger et par timers kørsel nord for London.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Såmaskinen er en såkaldt hybrid-såmaskine, der stiller krav til, at jorden bearbejdes inden såning, men ikke kræver en forudgående pløjning, og derfor hviler på et system, der er en mellemting mellem reduceret jordbearbejdning og direkte såning.

På et åbent hus-arrangement i maj kunne interesserede besøge fabrikken og høre om tankerne bag såmaskinerne, og udveksle erfaringer med landmænd der allerede sår med Calydon-såmaskinerne.

Sparer tid og øger udbyttet

- Den store fordel ved vores såmaskiner er, at tidsforbruget og omkostningerne ved etableringen kan reduceres, uden det går ud over udbyttet. Vi har på de 300 hektar, vi selv dyrker, oplevet, at udbyttet er steget med ti procent i forhold til, da vi pløjede, fortæller Jeff Spencer.

Han refererer til et engelsk forsøg fra sidste år, hvor udbyttet efter såning med Claydon-såmaskinen var 26,6 procent højere end i et pløjet system.

Ud over udbyttefremgangen fremhæver han, at arbejdsforbruget i forbindelse med etableringen er reduceret til en femtedel - og at dyrkningsomkostningerne er reduceret til cirka en tredjedel - i forhold til konventionel drift med pløjning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tandskær løsner jorden i dybden

Mens mange andre landmænd i England kører med såmaskiner med skiveskær, har maskinerne fra Claydon tandskær.

- Vi har helt fra begyndelsen været tilhængere af tandskær, da vi mener, at vi med tandskærene bedre kan rette op på de pakningsskader, der laves i marken i løbet af året. Og med tandskærene har vi mulighed for at løsne jorden i dybden, så jorden får luft og bliver tilpas porøs til, at rødderne kan blive så veludviklede som muligt, forklarer Jeff Claydon.

Forrest har maskinen er en række stive harvetænder og bagerst en række harvetænder, som såtudene er monteret på. Såtudene fordeler sig i to rør bag hver harvetandtand, så kernerne eller frøene bliver fordelt i et 17,5 centimeter bredt bælte. Afstanden mellem hver såtud er 30 centimeter, men rækkerne kan blændes af, så afstanden bliver 60 centimeter i stedet.

- De stive harvetænder er justerbare i dybden, men vi kører normalt i 10 til 12 centimeters dybde, når vi sår hvede. De bageste harvetænder med såtudene indstilles til den ønskede sådybde. På den måde får vi skabt et lag af porøs jord under kernerne, hvor rødderne har let ved at udvikle sig og komme i dybden, så de bedre kan klare sig i tørre perioder, forklarer Jeff Claydon.

Harvetænderne foran og bag på maskinen er tilpasset, så de sidder ud for hinanden. Det betyder, at jorden kun bearbejdes i de striber, hvor afgrøden bliver sået, mens jorden mellem rækkerne ligger urørt hen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Øget kapacitet og fleksibilitet

- Den største gevinst ved direkte såning på vores jorde er tidsbesparelsen og den øgede fleksibilitet, det giver, når vi ikke skal pløje. Ved at så direkte kan vi reducere vores omkostninger til etablering til cirka 30 til 40 pund pr. hektar, hvilket er markant billigere end normal etablering med pløjning og rotorharve. Derudover har vi øget kapaciteten betydeligt, da vi med en seks meter bred såmaskine monteret på en traktor med 360 hestekræfter kan tilså cirka 400 hektar på 100 timer. Det gør, at vi samtidig med vores egne 300 hektar kan tjene penge ved at så for andre farmere i området på maskinstationsbasis, fortæller Jeff Claydon.

Han vurderer, at såmaskinen kræver 50 hestekræfter pr. meter arbejdsbredde for at nå op på de 10-12 kilometer i timen, der sikrer, at maskinen arbejder optimalt.

Godt gang i salget

Claydon såmaskinerne fås i arbejdsbredder fra tre til seks meter. Siden de første såmaskiner blev produceret i 2002 har cirka 300 landmænd købt maskinerne. Men det er dog især i de seneste tre år, at salget er steget. Således blev der i 2009 solgt cirka 50 såmaskiner, mens salget i 2010 blev fordoblet til cirka 100 solgte maskiner. Ud fra den interesse der har været i år, og de maskiner der allerede er solgt og bestilt, regner Jeff Claydon med, at salget vil fordobles endnu en gang til 200 solgte maskiner i 2012.

Fabrikken ligger i Suffolk et par hundrede kilometer nord for London og har cirka 45 ansatte. Foreløbig er de fleste maskiner solgt til engelske landmænd, men maskinerne er også eksporteret til Skotland, Frankrig, Tyskland, Litauen, Letland samt Danmark, hvor der er solgt to eksemplarer.

En fire meter bred Claydon Hybrid vejer cirka to ton og koster cirka 40.000 pund.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs mere om Claydon-maskinerne på www.claydondrill.com