Abonnementsartikel

Det Økologiske Råd foreslår nu, at den afgift, der betales for at udlede NOx, suppleres med en reduktionsbonus.

NOx-afgiften på 25 kr/kg skal suppleres med en reduktionsbonus på 15 kr/kg for virksomheder i form af tilskud til NOx-reducerende teknologi. Det foreslår Det Økologiske Råd.

De peger på, at det vil øge virksomhedernes incitament til NOx-reduktioner til en reduktionsomkostning på 40 kr/kg. Det svarer til den nuværende svenske NOx-afgift. Det Økologiske Råd mener, at forslaget vil give incitament til væsentlig større NOx-reduktioner og en væsentlig mindre belastning af konkurrenceevnen. Til gengæld giver det et provenutab for staten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det Økologiske Råd foreslår, at det indhentes ved at beskatte transportsektoren, der står for cirka 50 procent af det danske NOx-udslip og privat brændefyring, som står for 60 procent af det danske partikeludslip. Derved vil opnås meget store miljøgevinster, hvilket bliver nødvendigt for at leve op til reduktionerne i EUs nye NEC-direktiv. Afgifterne skal målrettes de ældste biler og fyringsenheder, der forurener mest.

- Transportsektoren og brændefyring er dominerende danske forureningskilder med mange lavthængende frugter. De kan høstes via afgifter, som ikke vil skade konkurrenceevnen - og samtidig give staten det provenu, som en reduktionsbonus for NOx fjerner, siger Kåre Press-Kristensen, civilingeniør ved Det Økologiske Råd.

Den 1. juli 2012 blev virksomhedernes NOx-afgift forhøjet fra 5 til 25 kr/kg.