Abonnementsartikel

Henrik Frandsen, L&F er forarget over, at regeringen forsøger at gennemføre loven om randzoner på basis af det kortmateriale, der nu er udsendt. Han opfordrer landmændene til at kontakte kommunerne med de fejl, der er i kortmaterialet.

- Det er det samme makværk igen.

Så kort lyder Landbrug & Fødevarers dom over det kortmateriale, der i dag er blevet tilgængeligt på NaturErhvervsstyrelsen over de randzoner, der fra 1. september skal udlægges.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi var blevet lovet, at det endelige kortmateriale ville være af meget høj kvalitet med meget få fejl. Og nu har vi fået et kortmateriale, hvor der er foretaget nogle ændringer, men der er lige så mange fejl, som der var i de første kort, siger Henrik Frandsen, viceformand i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse.

Er forarget over lovgivningsarbejdet

- Vi har så også fået et kompensationskort, hvor vi kan læse, hvor der kan søges kompensation, men tingene hænger ikke sammen. For det står tydeligt i loven, at der er randzonepligt på alle vandløb, og så kan landmændene ikke bruge randzonekortet til at vide, hvor de skal udlægge randzoner, og kompensationskortet indeholder kompensationer til områder, hvor der ikke er vandløb.

- Jeg er direkte forarget over, at man vil gennemføre en lov med så vidtrækkende konsekvenser for landmændene og på baggrund af et så elendigt kortmateriale.

- Jeg håber virkelig politikerne kommer på andre tanker og erkender, at man ikke kan lovgive på denne måde, siger Henrik Frandsen.

Kommer hurtigt med en klar udmelding

- Vi vil i Landbrug & Fødevarer meget hurtigt komme med en klar udmelding omkring randzonelovgivningen. De nuværende grundlæggende materiale er helt hen i skoven, siger Henrik Frandsen og henviser til hans eget tilfælde, hvor det nu er kommet med, at han skal udlægge randzoner og kan søge kompensation for områder i skovkanten, hvor der end ikke er vandløb.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Foreløbig er hans råd til landmændene, at de nøje skal studere de kort, der nu er tilgængelige på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og så rette henvendelse til kommunerne, hvis de er i tvivl om noget og med de rettelser, de har til materialet.

- Det er kommunerne der er vandløbsmyndigheden, så det må være det rette sted at henvende sig, siger Henrik Frandsen.

Læsø stopper som landbrugs-ø

Det nye kortmateriale indeholder også en fortegnelse over marskområde og arealer med marsklignende struktur, hvor der ikke skal udlægges randzoner omkring de mange afvandingsgrøfter.

På Læsø er der en sådan marsklignende struktur, men her er angivet krav om randzoner, og da store dele af Læsø er gennemgravet med afvandingsgrøfter vil øen på det nærmeste blive ubrugbart til landbrug, fremhæver Landbrug & Fødevarer som eksempel.