Abonnementsartikel

Advokat Hans Sønderby efterlyser, at landmænd selv dokumenterer skaderne af vandplanerne og randzonelovgivningen.

Bæredygtigt Landbrugs advokat, Hans Sønderby er ikke i tvivl: Jeg vinder sagen mod staten om vandplanerne, lyder hans budskab.

Og det er et budskab, som han fremfører tirsdag den 24. juli, når han kommer til et offentligt møde fra klokken 19 til klokken 22 på Agerskov Kro arrangeret af Agerskovgruppen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Advokat Hans Sønderby har indgivet den endelige stævning af staten og krævet opsættende virkning af vandplanerne. Hvis Bæredygtigt Landbrug får medhold på vegne af 4.000 landmand, vil det betyde, at vandplanernes gennemførelse går i stå.

På mødet vil Hans Sønderby gennemgå sagens forløb hidtil. Sagens kernepunkter er vandplanerne, randzoner, efterafgrøder, vandløbsvedligeholdelse og kvælstofreduktion.

Tænk tilbage og rekonstruer

Hans Sønderby efterlyser samtidig, at landmænd selv dokumenterer skaderne af vandplanerne og randzonelovgivningen.

Det betyder, at ændringer, der er sket de sidste 30 år, skal dokumenteres. Hvordan var vandløbet dengang og i dag? Samt hvilke arealer kan ikke længere dyrkes, fordi de er forsumpede, lyder spørgsmålet fra Hans Sønderby.

Han opfordrer sammen med Bæredygtigt Landbrug landmænd til at tænke tilbage og rekonstruere – gerne med billeder og gamle kort. Og det må også gerne være med billeder, der viser arealerne i oversvømmet tilstand. Når vandet står over drænudløbene, er forsumpningen allerede startet.