Abonnementsartikel

Viking Genetics sponsorerer mange af landsskuets ærespræmier, men i hverdagens avlsarbejde er dyrskuernes kvæg-kåring uden betydning i avlsarbejdet

Glæden over at have fået fløjpladser og ærespræmier er stor hos dyrskueudstillerne, og for mange af dyrene betyder præmierne en højere avlsmæssig værdi, som kan omsættes i højere priser på dyrene og deres afkom.

Men ikke hos køerne. Her er avlsarbejdet for længst blevet datastyret, endda med overordentlig stor succes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Således har Viking Genetics kun oplevet fremgang de senere år, først som et rent dansk avlsselskab, så et dansk-svensk selskab og siden 2010 har finnerne også været med i fællesskabet.

Sender sæd til 50 eksportmarkeder

Succes'en har været så stor, at så godt som alt avlsarbejde med de forskellige kvægracer i de tre lande foregår i Viking Genetics regi, oplyser selskabets direktør Claus Fertin, der har stået i spidsen for det nordiske avlsselskab i de seneste to år.

Dominansen er knap så stor, når det drejer sig om markedsandelene, men i gennemsnit leverer Viking Genetics 90 procent af sæden i de tre lande.

- I Danmark er markedsandelen cirka 85 procent, og her konkurrerer vi med 25 udenlandske selskaber om landmændenes gunst. Vi konkurrerer med de andre selskaber, men samtidig samarbejder vi også med nogle af dem, for vi vil have den bedste genetik til vore landmænd, og derfor er vi åbne over for samarbejde for hele tiden at have det bedste til rådighed.

Succes'en måles ikke kun på "hjemmemarkedet" i de tre nordiske lande. I de seneste par år er det på eksportmarkederne, Viking Genetics har ekspanderet, og i 2012 sendes der sæd til 50 lande verden over.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I 2010 øgedes eksporten med 20 procent, i 2011 måltes fremgangen til 39 procent, og i år er målet en yderligere eksportfremgang på 20 procent.

- Markedsandelen på omkring 90 på hjemmemarkedet er vi tilfredse med, og vi arbejder på at fastholde den, og så er det på eksportmarkederne, vi ekspanderer. Det har givet resultater, som vi aldrig har turdet tro på på forhånd, og da slet ikke lovet bestyrelsen - ja det overstiger også mine egne forventninger, og de har ellers været høje, siger Claus Fertin, der tilføjer, at han tror der er potentiale for fortsat ekspansion på eksportmarkederne.

- Blandt andet kan økonomien i eksporten forbedres, efterhånden som vi kommer ind på de forskellige markeder. For tiden eksporterer vi 25 procent af sæden, mens eksporten kun giver en sjettedel af indtjeningen, siger Viking Genetics-direktøren.

Har sat økonomi på sundhed

Baggrunden for Viking Genetics store succes på både hjemmemarked og eksportmarkederne er ifølge Claus Fertin, at man i de tre nordiske land er blevet enige om fælles avlsmål for de forskellige racer. Og det giver en meget stor population at drive avlen på.

- Derudover har vi som de første fokuseret på bundlinjen og balanceret avlsmålene på både produktion og sundhed. Og det er ret unikt, at vi har sat økonomi på sundhed. Det kan vi se, at avlsselskaberne i andre lande begynder at efterligne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I avlsarbejdet er det de tre malkeracer, der fylder mest. Holstein er den dominerende race i Danmark og Sverige, hvor den røde ko også er meget udbredt lige som i Finland, mens Jersey først og fremmest er udbredt i Danmark.

- Viking Genetics avler også på flere af kødkvægracerne, mens vi importerer avlsmaterialet til andre racer.

Avlsarbejdet er nu samlet på fire avlsstationer, en i Sverige, en i Finland og to i Danmark – det er en reduktion fra ni enheder inden for få år.

Til at servicere de mange kunder i Danmark har Viking Genetics ansat 280 inseminører.