Abonnementsartikel

Videncentret for Landbrug skal stå i spidsen for international arbejdsgruppe, som skal sikre kvinder i udviklingslande bedre muligheder for at drive effektivt landbrug.

Kvinder spiller en stor rolle i landbruget i udviklingslande. I Afrika syd for Sahara kommer næsten halvdelen af arbejdsindsatsen fra kvinder, blandt andet fordi mændene søger mod andre erhverv.

Ulighed mellem kønnene betyder imidlertid, at det er svært for kvinderne at opnå resultater med indsatsen i landbruget. Det gælder, hvad enten de selv ejer deres jord eller er lønarbejdere. Derfor har organisationen Globalt forum for landbrugsrådgivning, GFRAS, nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle strategier, som kan skabe bedre muligheder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sanne Chipeta, der er Senior Adviser og Videncentret for Landbrugs ekspert på udviklingsområdet, skal lede arbejdet i gruppen.

- Det er i høj grad kvinderne, der skal drive landbruget fremad i udviklingslandene, men betingelserne er meget dårligere end for mændene. Kvinder har for eksempel dårligere adgang til tekniske hjælpemidler og gødning, deres rettigheder som lodsejere er svagere, og de har generelt ringere muligheder for at udvikle deres landbrug. For de ansatte kvinder gælder, at de typisk har de dårligst betalte jobs og får en ringere løn, end deres mandlige kolleger for det samme arbejde, fortæller Sanne Chipeta til vfl.dk.