Abonnementsartikel

Den Jyske Sparekasse vil beholde Spar Sallings landmænd

I forbindelse med at Den Jyske Sparekasse for nylig overtog Spar Salling, fastslår direktør Claus E. Petersen, at landbrugskunderne i Spar Salling kan sove roligt om natten.

- Landmændene vil stadig være kunder i sparekassen på helt normale vilkår, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den Jyske Sparekasse er godt rustet til at håndtere overtagelsen af Spar Salling, idet Den Jyske Sparekasse ifølge Claus E. Petersen har pænt med kapital.

Desuden følger der en medgift med til Den Jyske Sparekasse i form af penge via garantifonden.

- Vi har luft nok til at kunne forsvare vores risiko. Desuden har vi forstand på landbrug, siger han og tilføjer, at de danske sparekasser har en historisk forankring til landbruget, idet sparekasserne opstod på landet, mens bankerne opstod i byerne.

- Vi kender de udsving, som landbruget gennemgår med 10 til 20 års mellemrum. Det kræver, at man som pengeinstitut har nok at stå imod med, når der er dårlige tider, forklarer han.

Firkantet Finanstilsyn

Om Finanstilsynets rolle i den krakkede sparekasse Spar Salling siger Claus E. Petersen, at tilsynet helt klart har en forpligtelse til at holde øje med, om finanssektoren overholder solvenskravene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men tilsynet er lige lovligt firkantet med hensyn til vurderingen af bedrifternes aktiver. Det bør man overlade til os, der kender de lokale forhold, hvor jordprisen kan svinge meget afhængig af jordens bonitet. Vi kan også bedre fastsætte værdien af en stiplads, forklarer han og tilføjer, at Finanstilsynet med sin fremgangsmåde er med til at sætte tingene i stå.