Abonnementsartikel

Når NaturErhvervstyrelsen ikke kan levere præcise landkort i god tid, før randzoneloven træder i kraft, kræver Venstre, at loven udskydes.

NaturErhvervstyrelsen melder i dag ud i LandbrugsAvisen, at der aldrig vil blive lavet præcise kort, der viser landmændene, hvor der skal være randzoner langs de forskellige vandløb, grøfter og render.

Det var ellers ifølge Venstre en forudsætning ved lovens vedtagelse, at kortene skal foreligge i god tid, inden loven træder i kraft, så lodsejerne kan planlægge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Under førstebehandlingen af lovforslaget sagde fødevareminister Mette Gjerskov, ”at den fuldstændige opgørelse af randzonerne og bredden af randzonerne samt kortmaterialet selvfølgelig skal være færdigt, før loven kan træde i kraft fra den 1. september. Det er der ikke nogen tvivl om."

Men når NaturErhvervstyrelsen nu meddeler, at de ikke kan levere de lovede kort, kræver Venstre derfor, at loven om randzoner udskydes.

- Når myndighederne ikke kan levere præcise kort, som den enkelte lodsejer kan stole 100 procent på, så sætter man lodsejerne i en fuldstændig urimelig situation. Det eneste tidspunkt, hvor lodsejeren så kan få sikker vished for, hvor der skal være randzoner, er, hvis der kommer en kontrollør på besøg. Hvis kontrolløren da ser et vandløb, der ikke har randzoner, men hvor kontrolløren mener, at det burde der være, så vil lodsejeren få en bøde - uanset om vandløbet er med på NaturErhvervstyrelsens kort eller ej. Det er jo helt urimeligt.

Sådan siger tre af Venstres medlemmer af Fødevareudvalget Erling Bonnesen, Henrik Høegh og Esben Lunde Larsen.

Svarer til at pille vejskilte ned

De tre Venstre-politikere er i oprør over, at man i princippet beder landmænd om selv at vurdere, hvor randzonerne skal ligge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- At bede lodsejerne om selv at gætte sig frem til udlægningen af randzoner, som de sidenhen kan blive straffet for, svarer til, at man piller alle fartskilte ned på vejene og derefter lader folk selv bedømme, hvor hurtigt de må køre. Og hvis de ikke overholder hastighedsbegrænsningen, får de en bøde, siger de og fortsætter:

- Når myndighederne ikke kan levere præcise kort, men kun vejledninger, der i øvrigt kan være lige så misvisende, som de kan være vejledende, så hviler randzoneloven på et fuldstændigt uholdbart grundlag.

De tre Venstre-politikere vil kalde fødevareministeren i samråd så hurtigt som muligt for at få en redegørelse. De kræver randzoneloven sendt til hjørnespark øjeblikkeligt.