Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer vil hæve momsen til 26 procent for at finde otte milliarder kroner, som til gengæld skal skæres af afgifterne.

Landbrugstoppen har som tradition ikke været fortaler for momsen. Snarere tværtimod. Alligevel foreslår Landbrug & Fødevarer nu at hæve momsen fra 25 til 26 procent.

Udspillet kommer som en del af et forslag til en afgiftsreform, som landbrugsorganisationen ønsker gennemført for at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De danske eksportvirksomheders konkurrenceevne bliver år for år svækket i forhold til konkurrenternes. Det skyldes dels stigende lønomkostninger og dels de afgifter, som er vedtaget fra politisk hold, skriver Landbrug & Fødevarer i forslaget.

Organisationen understreger, at det ikke er nok udelukkende at sikre, at afgiftstrykket ikke stiger - L&F vil også have det samlede tryk nedbragt markant.

Tunge energi- og sundhedafgifter

Det er især energi- og miljøafgifter samt de såkaldte sundhedafgifter, som L&F gerne vil reducere.

- Det samlede provenue fra energiafgifter og afledte miljøafgifter kommer i 2012 til at udgøre cirka 42,9 milliarder kroner. Hvis det danske afgiftsniveau var som de øvrige EU-lande, ville provenuet være cirka det halve, skriver Landbrug & Fødevarer og påpeger, at de høje afgifter kan koste arbejdspladser i fødevareproduktionen, som i hovedreglen foregår i udkantsområderne.

På sundhedområdet langer L&F ud efter både fedtafgiften og den varslede sukkerafgift, som ifølge organisationen er et "globalt soloridt" fra den danske regerings side.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Afgifterne på sukker og fedt vil indebære øget grænsehandel. Hvis afgifterne stiger for meget, er det vores nabolande og ikke folkesundheden, der får gavn af provenuet (på 15 milliarder kroner, red.), hedder det i L&F's forslag.

L&F ønsker en gennemgribende reform med reelle adfærdregulerende afgifter, så man kan slippe billigere, hvis man opfører sig anderledes. Organisationen efterlyser desuden dokumenterbar viden om afgifternes reelle effekt.

Samlet set foreslår L&F afgiftslettelser for knap otte milliarder kroner.

Højere moms

Landbrug & Fødevarer anviser to forskellige måder at finansiere afgiftsreformen på. I det ene forslag sker finansieringen ved hjælp af offentlige effektiviseringer. I det andet forslag hæves momsen fra 25 til 26 procent.

- Produktiviteten varierer i dag betydeligt fra kommune til kommune. Det illustrerer, at produktiviteten i det offentlige kan øges betydeligt, vurderer L&F.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den anden mulighed - at hæve momsen - har L&F udregnet til at give et provenue på mellem syv og otte milliarder kroner -  og til at koste cirka 175 kroner om måneden for en gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn.

- Belastningen fra de nuværende afgifter er så stor og rammer så skævt, at det er langt at foretrække, at momsen hæves, fordi der er langt flere skuldre til at bære. Desuden er momsen nem at administrere sammenholdt med for eksempel afgifterne på fedt og sukker. Denne finansieringsform vil give et positivt bidrag til BNP samt øget beskæftigelse til cirka 1.000 personer, lyder det i forslaget fra Landbrug & Fødevarer.