Abonnementsartikel

I samarbejde med de lokale rådgivningsvirksomheder kan Videncentret føre sager for landmænd mod offentlige myndigheder.

Landmænd, der kommer i klemme i systemet, har fået en ny mulighed for at få hjælp til at føre deres sag ved retten. Videncentret for Landbrug tilbyder medlemmer af landboforeninger og familielandbrugsforeninger advokatbistand til sager mod myndigheder.

- Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om sager mod andre landmænd eller landboforeninger, men alene sager mod myndighederne, siger advokat og chefjurist ved Videncentret for Landbrug Pia Søgaard-Nielsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sagerne køres i samarbejde med de lokale rådgivningsvirksomheder og hver enkelt sag vurderes nøje inden der sendes stævning af sted. 

- Vi vil ikke køre oplagte tabersager eller sager hvor landmanden åbenlyst har overtrådt reglerne, fortæller Pia Søgaard-Nielsen.

- Vi tager de her sager som såkaldt mandatar, altså på vegne af medlemmerne og derfor sætter vi vores egen troværdighed og eget omdømme på spil, hvis vi ikke sorterer sagerne.

Mandatarrollen betyder ikke, at der er tale om gratis advokatbistand, men Videncentret hjælper gerne med at afdække om landmandens retshjælpsforsikring eventuelt vil dække nogle af omkostningerne ved at køre sagerne. 

Her vil blandt andet udsigten til at vinde sagen og størrelsen af beløbet, sagen drejer sig om, typisk spille ind i forsikringsselskabets afgørelse. Jo mindre beløb og jo mindre sandsynlighed for at få medhold, desto større er risikoen for at forsikringen ikke dækker.