Abonnementsartikel

Det kræver i den grad omtanke, når man omgås svovlsyre, fastslår konsulent. Maskinstationerne skal følge visse regler ved transport af svovlsyre, men landmændene har frie hænder

Svovlsyre vinder mere og mere udbredelse i landbruget. Senest har virksomheden Harsø Maskiner fået en godkendelse til tankforsuring, så der nu findes tre godkendte virksomheder på området.

Harsø Maskiner tilsætter svovlsyre i gylletanken, umiddelbart før gyllen skal køres ud, mens en anden af de godkendte virksomheder, Biocover, med SyreN-anlægget tilsætter svovlsyre i forbindelse med udbringningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Infarm A/S er den sidste af de tre, men her sker tilsætning af syre ikke umiddelbart i forbindelse med udbringningen, og systemet er mere et stationært staldanlæg, der i større udstrækning kører automatisk uden personlig indgriben.

Med Harsøs godkendelse vil mængden af svovlbehandlet gylle stige ? og dermed også risikoen for ulykker. Og det skal for alt i verden undgås, mener Henning Sjørslev Lyngvig, konsulent hos Videncentret for Landbrug, Planteproduktion.

- Svovlsyre er livsfarligt, så det er vigtigt, man passer ekstremt godt på og tænker sig om under arbejde med eller i nærheden af svovlsyre. Det samme gælder i forbindelse med transport af svovlsyre, siger Henning Sjørslev Lyngvig.

Maskinstationer skal - landmænd skal ikke

Netop når det gælder transport har Rigspolitiet og dets såkaldte ADR-gruppe, der behandler området omkring farlig gods, holdt et møde omkring reglerne for vejtransport af svovlsyre. Mødet fandt sted på foranledning af Danske Maskinstationer og Entreprenører for at få klare retningslinjer for, hvilke krav der skal opfyldes.

Kravene er blandt andet, at chaufførerne ved transport af svovlsyre skal have et såkaldt ADR-bevis, og at der skal medbringes sikkerhedsudstyr. Desuden skal køretøjet medbringe ildslukkere, og der skal være skriftlige anvisninger om forholdsregler i tilfælde af uheld, oplyser Henning Sjørslev Lyngvig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han påpeger dog, at kørsel med selve SyreN-systemet monteret på en gyllevogn ikke kræver ADR-bevis, da dette arbejde ikke betragtes som registreringspligtig transport.

Omvendt gælder der lidt andre regler ? eller nærmere manglen på samme ? for landmændene.

- Der er faktisk ingen egentlige regler for landmændene, når det gælder transport af svovlsyre. En landmand, der anvender en godkendt traktor, er ikke omfattet af disse ADR-regler, som det gør sig gældende hos maskinstationerne.

- Det betyder altså med andre ord, at landmanden gerne må fragte palletanke med svovlsyre hjem til bedriften til eget brug på en vogn uden at opfylde kravene, forklarer Henning Sjørslev Lyngvig.

Han henviser dog til, at man som landmand ifølge loven skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed ved transport af svovlsyre, da det er kategoriseret som farligt gods.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Da svovlsyre er særdeles farligt, så kunne maskinstationer måske tilbyde en vogn, der er indrettet til sikker transport, hvis landmanden skal hente syre hjem på gården, foreslår Henning Sjørslev Lyngvig.

Firmaet skal have en sikkerhedsrådgiver.

Chaufføren skal have et ADR-bevis.

Der skal medbringes transportdokumenter.

Der skal være skriftlige anvisninger om forholdsregler i tilfælde af uheld.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vogntoget skal afmærkes i forhold til ADR-reglerne.

Palletankene skal være UN-godkendte og mærket (UN 1830, 8, II på fareseddel).

Lasten skal sikres.

Der skal medbringes personligt sikkerhedsudstyr.

Der skal medbringes ildslukkere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kilde: Videncentret for Landbrug, Henning Sjørslev Lyngvig.