Abonnementsartikel

Opformeringsformanden er betænkelig ved omsætteres etablering af Danavl-opformeringsbesætninger i udlandet. Ser frem til at "de kommer ind i folden", men imødeser problemer, hvis dansk svineavl vil sanere for en sygdom, og det ikke følges op i de udenlandske besætninger

Omsætterne af danske avls- og opformeringsdyr måtte stå for skud flere gange i løbet af den beretning, som formanden for DAO (DanAvl Opformering), Henrik Brix aflagde på foreningens generalforsamling i dag.

Det skete blandt andet i forbindelse med omtale af etablering af danske opformeringsbesætninger i udlandet, hvilket ifølge formanden kan medføre unfair konkurrence og på længere sigt en udvanding af den kvalitet, Danavl-grisene er kendt for.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I de senere år er udviklingen gået i retning af større produktion af opformeringsdyr i udlandet – til skade for de dansk producerede LY-polte og dermed for os som danske opformeringsejere. Det skyldes ikke mindst, at det er DanAvl-omsætterne, der nærmest suverænt har bestemt udviklingen. Det er jo nemlig dem, der under de nugældende regler står for oprettelsen af opformeringsbesætninger i udlandet – som mellemled mellem dem og VSP (Videncenter for Svineproduktion), sagde Henrik Brix.

- Når omsætterne har så stor interesse i at udvide opformeringskapaciteten i udlandet, er det fordi, lønniveauet ofte er lavere, rammevilkårene for svineproduktion mere lempelige og transportomkostningerne langt mindre i udlandet. Dermed bliver LY-poltene fra udenlandske opformeringsbesætninger billigere end de dansk producerede, hvilket giver plads til langt større avancer til omsætterne på de udenlandsk producerede polte.

- VSP har nu vedtaget, at udenlandske opformeringsejere fremover skal indgå aftale direkte med VSP, som de danske opformeringsejere altid har gjort det. Desuden skal hele problematikken om opformering i udlandet i den kommende tid analyseres og tilpasses, således at den del af DanAvl indpasses i den overordnede DanAvl-strategi – til gavn for danske svineproducenter – og ikke kun for omsætterne, sagde formanden for DAO.

Vi skal holde fanen højt

- Vi er nødt til at holde den kvalitetsmæssige fane højt i DanAvl, for det er dét, vi er kendt for på verdensplan – og dét, kunderne efterspørger. Med det mener jeg, at vi ikke skal tillade salg af udenlandsk producerede dyr som ægte DanAvl-dyr, hvis de kvalitetsmæssigt reelt ligger på et lavere niveau end de dansk producerede, sagde Henrik Brix.

- Som det er i dag, arbejder de udenlandske opformeringsbesætninger jo under lempeligere regler, end de danske.  Derfor er det ikke rimeligt, at eksempelvis tyske LY-polte bliver solgt som et højstandard DanAvl-dyr, hvis de ikke er 100 procent sammenlignelige med de danske.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Tænk bare, hvis den uafhængige Warentest i 2009, som har givet os medvind gennem de senere år, blev gentaget med andenrangs, tysk producerede LY-polte. Det kunne give os store problemer. I de fleste tilfælde vil en ”EU-polt” - hvis vi skal kalde den det – have et dårligere indeks end en ”rigtig” DanAvl-polt. Men mon kunderne ved det? Tror I omsætterne lige husker at fortælle det – og samtidig fortælle om de forskellige rammevilkår - i salgssituationen, spurgte DAO-formanden i sin beretning?

Problemer i forbindelse med sanering

Opformeringsformanden imødeså også, at der kunne opstå problemer i forbindelse med sanering for sygdomme.

- Sundhedsmæssigt kan det blive et problem, at en stor del af opformeringen ligger i udlandet, hvis vi for eksempel i Danmark ønsker at bortsanere en uønsket sygdom i DanAvl, sådan som det tidligere har været tilfældet. Her vil omkostningen og mangelsituationen umiddelbart ramme de danske svineproducenter, mens de udenlandske måske slipper helt, fordi der i det pågældende land ikke er stemning for at fjerne den pågældende sygdom, sagde Henrik Brix.

Omsætterne presser opformeringsejerne

Henrik Brix kritiserede også omsætterne for at presse opformeringsejerne på prisen.

- Det er de frie markedskræfter, som råder i afsætningen af avlsdyr fra DanAvl. Det har vi for alvor mærket gennem de seneste par, hvor vi løbende er blevet presset på LY-prisen af de mange forskellige omsættere. Men det er og bliver den enkelte opformeringsejer, der suverænt afgør, om han eller hun ønsker at sælge sine LY-polte til den pris, som omsætterne tilbyder - uanset om dyrene sælges på hjemmemarkedet eller til udlandet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nogen undrer sig dog over, at LY-sopolte ikke så sjældent er blevet eksporteret til priser, der ligger langt under den pris, som vi i DAO-bestyrelsen bruger mange kræfter på at dokumentere som den nødvendige minimumspris. Men det er selvfølgelig et udtryk for, at sælgerne er hårdt pressede på pengepungen, fordi regninger jo skal betales - selv om der står ”Opformering” på skiltet ved forrummet.

Derfor arbejdes der hen mod et fælles salgsselskab, så omsætterne i stedet for pris skal konkurrere på for eksempel service.