Abonnementsartikel

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) mener, at hun er på landbrugets side, når hun giver befolkningen adgang til randzonerne. Samtidig afviser ministeren, at forslaget har karakter af ekspropriation.

En række landmænd har truet med at stævne staten, efter fødevareminister Mette Gjerskov (S) har bebudet, at befolkningen skal have adgang til de kommende randzoner.

Men landmændene burde i stedet takke regeringen. Det var den kontante melding fra Gjerskov, som torsdag var kaldt i samråd om sagen. Det skriver altinget.dk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg er på landbrugets side. Og jeg mener også, at jeg er på landbrugets side i denne sag. Jeg har fulgt debatten om offentlighedens adgang til randzonerne tæt, og det er min klare opfattelse, at landbruget ville stå sig meget bedre med offentligheden, hvis landbruget udviste en smule rummelighed i denne sag, sagde ministeren og fortsatte:

- I stedet for at bruge mange millioner kroner på en reklamekampagne for at forbedre sit image, så kunne man starte med at blive venner med naboen. Det her er en måde, landmændene kan blive gode venner med naboerne på.

Den bemærkning vakte forargelse hos flere politikere, blandt andre Venstres miljøordfører, Henrik Høegh, som påpegede, at høringssvarene til lovforslaget ikke tyder på, at Gjerskov og landbruget er på samme side i denne sag.

Strid om ekspropriation 

Fødevareministerens lovforslag har været i høring, men er endnu ikke blevet fremsat i Folketinget. Gjerskov vil med forslaget ændre to punkter i VKO's randzonelov fra sidste år. For det første skal det ikke længere være tilladt at dyrke energipil i randzonerne, og for det andet skal befolkningen have adgang til de kommende randzonerne.

Det er sidstnævnte forhold, som har skabt debat, og som var anledning til, at Dansk Folkepartis fødevareordfører, René Christensen, havde kaldt ministeren i samråd. Han mener, at lovforslaget vil betyde, at der opstår permanente stier langs randzonerne, og at forslaget derfor har karakter af ekspropriation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det afviste Mette Gjerskov. Hun påpegede, at det var VKO, der besluttede at udlægge randzonerne, og at man den gang vurderede, at der ikke var tale om ekspropriation.

Med ændringsforslaget vil ministeren ophæve den særregel, der gør, at befolkningen ikke har adgang til randzonerne. I stedet vil randzonerne blive sidestillet med andre udyrkede arealer, hvor befolkningen i dag har adgang. Heller ikke ophævelsen af særreglen, mener ministeren, kan have karakter af ekspropriation.

En række oppositionspolitikere, blandt andre Lene Espersen (K) og Erling Bonnesen (V) understregede, at de mener, at forslaget krænker den private ejendomsret. Bonnesen ville derfor høre ministeren, hvordan hun har det med det.

- Det har jeg det virkelig godt med. Jeg glæder mig til, at vi får randzonerne, og jeg glæder mig til at komme derud, sagde Gjerskov, som flere gange understregede, at befolkningen allerede i dag har adgang til udyrkede arealer, uden at det efter ministerens mening skaber store problemer.