Abonnementsartikel

Økonomien i dansk landbrug blev væsentlig bedre i 2011. En gennemsnitlig heltidsbedrift har forbedret driftsresultatet med cirka 330.000 kroner i forhold til 2010

Landbruget har bedre styr på økonomien i 2011 i forhold til 2010. Det viser de første landsdækkende beregninger, som Videncentret for Landbrug har foretaget på baggrund af 765 regnskaber for 2011.

En gennemsnitlig heltidsbedrift har forbedret resultatet af driften i 2011 med 330.000 kroner i forhold til 2010.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er en markant forbedring af økonomien i landbruget. Vi ser fremgang - i varierende grad - inden for næsten alle de store driftsgrene: Planteproduktion, slagtesvineproduktion og kvægbrug, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Videncentret.

Et væsentligt skridt i den rigtige retning

- De forbedrede resultater skyldes for størstedelens vedkommende, at landmændene har fået højere priser for deres produkter. Samtidig er produktionen steget, og landmændene har nu betydelig færre tab på finansielle kontrakter, mener Klaus Kaiser.

De foreløbige regnskaber peger i retning af, at den gennemsnitlige bedrift i 2011 vil komme ud med et plus i driftsregnskabet på mellem 350.000 og 450.000 kroner, når de endelige regnskaber foreligger senere på året.

- Driftsresultatet skal bære både aflønning af ejeren og forrentning at egenkapitalen, så vi er ikke i mål endnu. Men der er taget et meget væsentligt skridt i den rigtige retning i 2011, siger Klaus Kaiser.

I de seneste år har de store driftsgrene samlet set måttet indkassere tab. Det er vendt i 2011, hvor alle driftsgrenene fik et positivt driftsresultat. Eneste undtagelse er smågriseproducenterne, som fik tab i 2011, men de ventes til gengæld at få fuldt udbytte af de højere svinepriser i 2012, oplyser Videncentret for Landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den største fremgang ses hos mælkeproducenter, der har forbedret resultatet med cirka 400.000 kroner i 2011 i forhold til året før. Planteavleres fremgang ligger i niveauet 290.000 kroner, mens smågrise- og slagtesvineproducenter har opnået et resultat, der er 50.000-100.000 kroner bedre end i 2010.