Abonnementsartikel

For at kunne følge med konkurrencemæssigt er det vigtigt at have fokus på at holde omkostningerne nede

Mælkeprisen er steget væsentligt siden lavpunktet i 2009. De senere år har vi dog været vidner til meget store råvareprisudsving på verdensmarkedet. Samtidig har vi set, at den langsigtede tendens for mælkeprisen er faldende. Det må derfor forudsættes, at den kommende fremstillingspris skal være lavere end den nuværende mælkepris. Men hvor billigt kan mælk realistisk set produceres i Danmark? Det spørgsmål stiller en ERFA-gruppe af kvægøkonomer* i den nyeste udgave af Bovilogisk, der udkommer den 20. januar.

- For at begå sig i den fortsatte konkurrence må mælkeproducenten matche de skrappeste forudsætninger for at holde fremstillingsomkostningerne på et lavt niveau, lyder det fra ERFA-gruppen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den ofte høje gæld, der er opstået, er af blivende karakter og står ikke til at ændre. Derimod betyder den nuværende markedssituation, at der er mulighed for at investere til lavere anskaffelsespriser - det gælder både forbedrende investeringer i eksisterende anlæg og for nyetablerede, der træder ind i markedet nu.

ERFA-gruppen anbefaler, at mælkeproducenterne ser realistisk på deres egen bedrift og selv vurdere risiko, muligheder og alternativer.

- Pengeinstitutterne vurderer uden tvivl risiko, men vi skal som producenter og rådgivere også sætte forhold og planer under lup. Kravet til fremtidens mælkeproducent i Danmark skærpes konstant og kræver handling og udvikling. Der skal både være fokus på muligheder og begrænsninger. Flere kan med fordel gennemgå en turnaround på hele produktionen. Vil man være blandt fremtidens mælkeproducenter, må man håndtere disse konkurrencevilkår og bringe sig blandt de ypperligste, hvor fremstillingsprisen kommer ned på et så lavt niveau, at der bliver plads til både konsolidering og udvikling, udtaler ERFA-gruppen.

Læs mere i det nyeste nummer af Bovilogisk, hvor ERFA-gruppen giver et eksempel på en modelbedrift. Bovilogisk udkommer fredag den 20. januar. Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.

* Erfa-gruppen er bestående af Christian Raun (Sønderjysk Landboforening), Ulrik Simonsen (Kolding Herreds Landboforening), Trine Jensen (LandboNord), Bo Mortensen (Vestjysk Landboforening), Annette Bøeg Thormann (Heden & Fjorden), Knud Kirkegaard (LMO) og Lene Bruun Siriwadhananuraks (Videncentret for Landbrug).