Abonnementsartikel

Årets højaktuelle emne på Plantekongres 2012 er en præsentation af NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen, der er en sammenlægning af FødevareErhverv, Fiskeridirektoratet og størstedelen af Plantedirektoratet bliver årets højaktuelle emne på Plantekongres 2012.

NaturErhvervstyrelsen, der er en ny styrelse under Fødevareministeriet, har cirka 1.200 medarbejdere og varetager blandt andet administrationen af alle EU-støtteordninger, herunder enkeltbetalingen, miljøbetinget tilskud og Landdistriktsmidlerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Styrelsen er også sekretariat for GUDP (Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram), hvor der årligt uddeles 200 millioner kroner.

NaturErhvervstyrelsen er også myndighed for kontrol af krydsoverensstemmelsesreglerne og har ansvaret for reglerne for plantesundhed, gødningsanvendelse mv.

Det er NaturErhvervstyrelsens direktør Pernille Andersen, der holder oplæg om den nye organisation, og det sker umiddelbart efter frokost på Plantekongressens første dag, 10. januar.

Videncentret arrangerer Plantekongressen, der løber over tre dage, i samarbejde med universiteterne i Aarhus og København.