Abonnementsartikel

SALA ser gerne regelforenkling også på arbejdsmiljøområdet, men det må ikke ske på bekostning af sundhed og sikkerhed på arbejdspladserne, siger SALA-formand

Det har både vakt både glæde og bestyrtelse, at EU-Kommissionen foreslår en betydelig regelforenkling på arbejdsmiljøområdet, ikke mindst for små og mellemstore virksomheder.

- SALA synes, det er positivt, at EU-kommissionen viser vejen, siger Pejter Søndergaard, formand for SALA, i en nytårsudtalelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

SALA-formanden medgiver også, at det ikke er en generelt EU-indsats, for på andre områder er pendulet nu slået ud til fordel for resultatstyring.

- SALA ser et helhjertet livtag med den omsiggribende regelstyring og detailregulering som en væsentlig forudsætning for igen at få konkurrenceevnen i danske virksomheder op. Det gælder også arbejdsmiljøområdet. Men SALA er ligeså bevidst om, at det ikke må ske på bekostning af medarbejdernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, siger Pejter Søndergaard.

- Hvis virksomhedslederne kunne bruge flere kræfter på konkrete tiltag til forbedring af arbejdsmiljøet og sikkerheden og færre på at holde sig ajour med den stadige strøm af nye og detaljerede regler, kunne der opnås en reel forbedring af sundheden og sikkerheden på arbejdspladserne.

- Billedligt talt opnås der langt mere gennem en bevidstgørelse af medarbejderne om ulykkes- og sundhedsrisici i de daglige arbejdsfunktioner end ved at have ringbind med alle reglerne i stående på en hylde. Lad os nu i lyset af den økonomiske krise være parate til at vise nytænkning også på dette område. Det er i alles interesse, siger SALA-formanden.