Abonnementsartikel

To af de store spillere på markedet for juletræer tilbyder nu certificerede træer

HedeDanmark og Green Team Group tilbyder juletræer, der er produceret efter forskellige certifikater.

Hos storproducenten og leverandøren af juletræer og juletræsplanter Green Team Groups planteskole Majland har man længe søgt efter et certificeringssystem, der var globalt dækkende. Og ikke mindst et system, som havde egentlige troværdige og uafhængige kontrolsystemer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det mener man nu at have fået med valget af Business SocialCompliance Initiative (BSCI) - et certificeringssystem, der bygger på internationalt anerkendte standarder som OECD-retningslinjer, ILO-konventioner og store FN-konventioner - det drejer sig blandt andet om forbud mod børnearbejde, tvangsarbejde, foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger.

Økologi og fairtrade

- Vi har søgt et fast regelsæt med internationale standarder, fordi vi kan mærke, at ord som økologi og fairtrade ikke er nok til at overbevise forbrugerne. Det nytter ikke noget at stå som vagthunde over for arbejdsvilkår langt fra, hvor vi dagligt færdes, uden at have en uafhængig og akkreditteret part, der kan dokumentere, at det, som foregår, er 100 procent i orden, siger administrerende direktør. Peder Østbjerg fra Green Team Group.

- Vi anerkender at Georgien kan være et land, hvor der ses stort på arbejdsforhold, etik og miljø, og derfor har vi netop valgt den skrappe og omfangsrige certificering BSCI. Vi har nu selv overtaget licenserne på koglefrøene i Georgien, men benytter fortsat den samme samarbejdspartner som tidligere, fordi vi har et godt samarbejde, og ikke mindst fordi vi ved han uden problemer kan leve op til certificeringskravene, siger han.

Uvarslet revision

Peder Østbjerg tilføjer, at når man ønsker en BSCI-certificering, siger man også ja til at underkaste sig en streng uvarslet revision.

- Uafhængige revisionsselskaber, der er akkrediteret af den internationale organisation Social Accountability International (SAL), har stået for udarbejdelsen af de standarder, som bruges til certificeringen, og det er også samme revisionsselskaber, som kommer på uanmeldte besøg for at forsikre sig om, at produktionen foregår efter de fastsatte retningslinjer, fortæller han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I koncernen Green Team Group - og herunder også Majland Planteskole - vil man ud over BSCI-cetificeringen også arbejde under de FN-retningslinjer, der er indeholdt i FN?s Corporate Social Responsibility (CSR)- UN Global Compact, hvor man har fastlagt en række principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

- Dermed bliver Green Team Group certificeret i hele værdikæden og kan som den eneste i branchen tilbyde Europæiske forbrugere en fuldstændig og dokumenteret sikkerhed for produktet, fremhæver Peder Østbjerg.

Majlands Planteskolen producerer ifølge Peder Østbjerg cirka 50 procent af alle planter til produktionen af nordmannsgran-juletræer i Europa.

Et krav fra kunder

- Certificeringer er allerede i dag et krav fra mange af koncernens detailkunder, og disse krav vil blot blive skærpet i fremtiden, siger Group Marketing Manager Kasper Vedsted Andersen, Green Team.

- Med vores store fokus på certificeringer og dokumentation af sociale, etiske og miljømæssige forhold, står vi nu endnu stærkere i kampen om et voksende marked, mener han og tilføjer, at alle Green Team Groups juletræsproduktioner i forvejen er Global GAP certificerede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med tilføjelsen af Global Compact og BSCI i Majland er koncernen længst fremme i branchen med hensyn til socialt ansvar, siger han.

Også certificering hos HedeDanmark

Også HedeDanmarks juletræsproduktion er blevet certificeret. Selskabet har valgt GLOBALGAP-standarden, der står for Global Good Agricultural Practice - det vil på dansk sige verdensomspændende godt landmandsskab.

Divisionsdirektør Michael Glud, HedeDanmark forklarer, at en certificering efter GLOBALGAP stiller krav om en bæredygtig produktion.

- Ved at dyrke juletræerne efter GLOBALGAP standarden mindsker man belastningen af miljøet, da forbruget af sprøjtemidler og øvrige hjælpestoffer reduceres til det absolut nødvendige, siger han.

Baggrunden for at satse på en certificeret produktion er ifølge Michael Glud, at HedeDanmark gerne vil være med til at vise vejen for, hvordan man kan producere juletræer af høj kvalitet på en bæredygtig måde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ved vores produktion tages der størst mulige miljømæssige hensyn, under hensyntagen til at det også skal være en god forretning at dyrke juletræer til de europæiske eksportmarkeder, siger han.

Han bekræfter, at de større europæiske detailkæder allerede i dag efterspørger certificerede produkter, så de over for deres kunder kan stå inde for, at de er bæredygtigt producerede.

- I fremtiden vil certificering være et konkurrenceparameter på linje med kvalitet og pris. I et marked med et forventet større udbud af Nordmannsgran i de kommende år vil certificerede produkter formentlig være nemmere at afsætte end ikke certificerede, vurderer han.

- Som producent er der desuden et økonomisk incitament i at dyrke efter GLOBALGAP standarden, da alle processer i dyrkningen gennemgås, og dyrkningen af træerne sker efter mottoet: Så lidt som muligt - så meget som nødvendigt.

- Vi sparer mange penge på dyrkningen af vores juletræsarealer, da dyrkningen foregår behovsbestemt i stedet for blot efter en model, og desuden bliver arbejdsgangene effektiviserede, siger skovfoged Mikkel Vagn Kristensen, som har tilsyn med juletræsproduktionen i HedeDanmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han forklarer, at med en certificeret produktion undgås unødvendige processer, miljøet spares for unødvendige belastninger, og samtidig udarbejdes gode rutiner for arbejdets udførelse i praksis.