Abonnementsartikel

Stocks Turbo Jet Wizard har radar, som via en computer justerer så-mængden af de små mængder frø til græs, efterafgrøder og raps

Indtil nu har det været så som så med elektronik på små luftsåmaskiner beregnet til efterafgrøder. Men de engelske såmaskiner fra firmaet Stocks skiller sig ud. De er udstyret med radar og overvågning af de vitale dele på maskinen.

Stocks Turbo Jet Wizard er en pneumatisk såmaskine, der er beregnet til at så græs, efterafgrøder og raps. Den har otte slangeudløb og kan bygges på op til otte meter brede redskaber til jordbearbejdning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Såmaskinen er udstyret med radar, som måler hastigheden, og ud fra det reguleres såmængden helt automatisk på doseringsenheden via data fra computeren på maskinen.

- Radaren fotograferer jordoverfladen og videregiver 128 impulser pr. kørt meter til maskinens computer, som så beregner doseringen. Den type hastighedsmåling er ny på det danske marked for disse små såmaskiner, men det er særdeles præcist og fri for vedligeholdelse, forklarer Keld Tolstrup fra Team Tolstrup Maskiner.

Den danske virksomhed har netop startet importen af de engelske luftsåmaskiner efter et år på udkig efter en luftassisteret såmaskine til virksomhedens udstyr til grubbesåning af raps.

- Luftsåmaskinen opfylder vores krav til kvalitet og driftssikkerhed - blandt andet fordi computeren hele tiden overvåger så-akslen, blæseren og indholdet i tanken. Og hvis der er fejl, kommer der en akustisk alarm for at gøre chaufføren opmærksom på problemet, fremhæver Keld Tolstrup.

Maskinen er desuden udstyret med en omrøreaksel i såtanken, som kan kobles til, når maskinen skal så græsfrø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Doseringsvalse over spredepladen

Stocks producerer også centrifugal-spredere til bredspredning af såsæd - Fan Jet Mini og Fan Jet Pro.  Begge spredere har én spredetallerken.

"Mini"-udgaven har en doseringsvalse over spredepladen. Det er ifølge Keld Tolstrup helt nyt for den størrelse af centrifugal-spredere.

- Jeg har ikke set den konstruktion før på de her små centrifugal-spredere. Men opbygningen er med til at sikre en mere præcis udsåning, fordi såsæden og selve doseringen ikke bliver påvirket af rystelser og huller i marken, forklarer Keld Tolstrup.

Valsens hastighed kan reguleres under kørslen og spredepladens hastighed er trinvis variabel med 10 hastigheder. Sammen med indstillelige sideskærme kan spredebredden varieres fra 2,0 til 10 meter.

Den anden udgave, Fan Jet Pro, er beregnet til større arbejdsbredder. Den har en maksimal arbejdsbredde på 24 meter. Sprederen er elektrisk styret fra traktoren. Det betyder, at man kan styre hastigheden på spredepladen og åbne og lukke doseringen fra traktoren.