Abonnementsartikel

Coachen og gårdbestyrelsen er Jan Laursens faste sparringspartnere. Han har fem til seks års erfaring med coaching

Coaching er et af de redskaber, Jan Laursen benytter i optimeringen af driften på hans landbrug i Karlby ved Hornslet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her har han en svinebesætning på 500 søer med opfedning af halvdelen af smågrisene. Desuden driver han 212 hektar

Det er fem til seks år siden, han første gang havde ledelseskonsulent Henning Amby til at coache sig selv og driftslederen, og det, synes de, var så udbytterigt, at de nu to til fire gange om året beder ledelseskonsulenten medvirke i den del af kvartalsmøderne, hvor han og driftslederen gennemgår personaledelen.

Stiller alle de dumme spørgsmål

- Det er de ledelses- og personalemæssige spørgsmål, vi bruger Henning Amby til at coache os i. På en måde er det bare "alle de dumme spørgsmål", Henning Amby stiller, men når vi går i det samme dag ud og dag ind, kan vi stirre os blinde på et problem. Så er det godt at have én udefra til at lede os ind til kernen i problemerne, fortæller Jan Laursen.

- Han er god til at stille ledende spørgsmål, så vi får tingene afklaret. Det får vi meget ud af.

Det er driftslederen, der har det daglige ansvar i stalden og dermed ledelsesansvaret over for de tre øvrige faste medarbejdere i svineproduktionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor har driftslederen coachen for sig selv én gang om året, hvor der er fokus på de daglige ledelsesspørgsmål og betydningen af en klar og synlig ledelse i hverdagen, og hvor der forberedes modtagelse af eventuelle nye medarbejdere med de ledelsesudfordringer, der ligger heri.

Formålet er en god arbejdsplads

- I starten brugte vi coaching til at få opgaverne fordelt mellem os og gjort kommandovejene klare. I den proces er det en fordel med én til at spørge helt ind til ting, som, vi måske tror, er underforstået, men som det viser sig, at vi har forskellig opfattelse af. Og som tiden går, kan tingene skride. Men det får vi på plads næste gang, vi bliver coached.

- Formålet med coachingen er at have en arbejdsplads, hvor medarbejderne kan li' at være, og hvor vi har gode resultater i produktionen. Der skal være en god tone os alle imellem, så vi kan snakke om tingene, siger Jan Laursen.

10 år med gårdbestyrelse

Ud over at hente inspiration og rådgivning via coaching, får Jan Laursen sparring gennem sin gårdbestyrelse, som han kalder den, selv om det er et gårdråd. Men det er opbygget som en bestyrelse med forretningsorden, udsendelse af dagsordenen og bilag i god tid før møderne, og der er en ekstern formand og en sekretær, der sørger for referater af møderne.

- Jeg bruger gårdbestyrelsen meget, især til det strategiske, men også til at hanke op i faglige spørgsmål. Den har flere gange været en øjenåbner. Men man skal være klar til at lægge alt frem, både det positive og det negative. Derfor har bestyrelsen også tavshedspligt i forhold til oplysninger, de får på møderne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Møderne lægges kvartalsvis, så der kan laves budgetopfølgning.

Driftslederen deltager også

Bestyrelsen består af to landmænd, som Jan Laursen ikke kendte på forhånd, hans økonomirådgiver og dyrlæge samt Jan Laursen selv og hans kone, Birthe.

- Birthe har andet arbejde, men landbruget her er vores fælles projekt, og derfor er det vigtigt, at hun ved, hvad der foregår og er aktiv i de beslutninger, vi skal tage, understreger Jan Laursen.

I møderne deltager også familiens bankmand som tilforordnet.

- Det giver ham en utrolig god indsigt i bedriften, og der drager både han og vi fordel af, når han skal vurdere vores lånesager.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I de seneste par år har driftslederen også deltaget i bestyrelsesmøderne.

- Det er ham, der har det daglige ansvar i staldene, og derfor er det en fordel, at han er med på møderne. Det sparer også mig for efterfølgende at skulle sætte ham ind i de drøftelser, vi har haft, og de justeringer i driften, møderne munder ud i, siger Jan Laursen.

Har fravalgt erfa-grupper

Ud over disse to faste sparringspartnere, coachen og gårdbestyrelsen, henter Jan Laursen faglig rådgivning alt efter de problemer, der skal fokus på.

- Da trækker jeg på de rådgivere, der er stærke på de forskellige områder. Det synes jeg, vi får mest ud af.

- Jeg gør meget brug af rådgivning, for jeg har det bedst med at vende de store beslutninger flere gange, inden de realiseres, sige Jan Laursen.