Abonnementsartikel

Der blev sat mange spørgsmålstegn ved den faglighed, der ligger bag de seneste 25 års vandmiljøplaner, da foreningen Bæredygtigt Landbrug for nylig afholdt konference på Christiansborg

Målet med foreningen Bæredygtigt Landbrugs konference på Christiansborg var at bevise, at hele grundlaget for vandplanerne er forkerte og misforstået.

På konferencen fik de knap 120 tilhørere, hvoraf kun fire er Christiansborg-politikere, serveret vandmiljøplanernes historie om de døde hummere i Kattegat i 1986, indlæg om mekanismerne bag kvælstof, fosfor, alger og iltsvind samt betydningen af manglende kvælstof i landbruget. Alt sammen krydret med en stor faglig skepsis og mistillid til Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), som står bag de faglige input til de hidtidige vandmiljøplaner. DMU var ikke blandt indlægsholderne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Indlægsholderne var agronomerne Per Hansen og Poul Vejby-Sørensen, som redegjorde for historien om de danske vandmiljøplaner samt teorien om, at forholdet mellem kvælstof og fosfor er konstant - uanset koncentrationer. Samt John Schmidt, som har arbejdet med tagrørskove som rensningsanlæg.

Kresten Kusk, lektor ved DTU Miljø, redegjorde for de miljøfremmede stoffer i spildevandet, mens Flemming Møhlenberg, DHI, redegjorde for alger, og Niels Kristian Højerslev, Københavns Universitet, og Lars Jonasson fra Danmarks Meteorologisk Institut fortalte dels om det dårlige samarbejde med DMU gennem årene, og hvordan man nu kan modellere iltsvindet i indre danske farvande ved hjælp af geofysiske data.

Planteavlskonsulenterne Jens Elbæk Andersen, LandboNord og Claus Skov Madsen, AgroPro redegjorde for betydningen af manglende kvælstof i landbruget.

Den rigtige viden

- Med konferencen ønsker vi at sikre, at vi får alle aspekter med i den debat, der kører i øjeblikket, hvor regeringens forslag til vand- og naturplaner netop er sendt i offentlig høring. Planerne vil være enormt belastende for landbruget. Det er derfor afgørende, at politikerne har al den rigtige viden for at træffe de beslutninger, der skal tages, så vi ikke laver en hel masse tiltag, der viser sig ikke at virke, siger Christian G. Castenskiold, der er formand for Bæredygtigt Landbrug. Han fortsætter.

- Det er frustrerende, at vi har halveret kvælstoffet, og at der faktisk ikke sker det, forskere og politikere havde forudset. Jeg frygter, at man gør det samme én gang til, og at landbruget går neden om og hjem imens, uden at indsatsen over for vandmiljøet virker denne gang.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Christian G. Castenskiold forventer ikke, at konferencen i sig selv finder løsninger, men han håber, at foreningen kan være med til at rejse en debat og vise, at den endelige sandhed om virkemidlerne til at forbedre vandmiljøet ikke er fundet endnu.

- Det er simpelthen nødvendigt at bruge noget mere tid til at undersøge tingene ordentligt, før der laves endnu mere lovgivning omkring vandmiljøet i Grøn Vækst, fastslår han.

Karsten Nonbo, som var én af de tre Venstre politikere, der ud over fødevareminister Henrik Høegh deltog i dele af konferencen som tilhørere, beklagede afslutningsvis det dårlige fremmøde fra politikerne og anbefalede at søge foretræde for folketingets miljøudvalg.

- Søg foretræde og få 15 minutters taletid. Det nytter ikke ret meget kun at frelse de frelste med sådanne konferencer, lød rådet fra Karsten Nonbo.