Abonnementsartikel

Med kun to medhjælpere kan Lars Tolborg overkomme både 25.000 slagtesvin og 700 hektar planteavl

Ved landsbyen Hørby - få kilometer fra Hobro - har Lars Tolborg på ganske få år skabt en omfattende produktion af slagtesvin plus en planteavl på godt 700 hektar, og den daglige drift kan han selv overkomme med hjælp af to medarbejdere. Dertil kommer en løst ansat medarbejder til høsten samt til rengøring ind imellem.

De 25.000 slagtesvin produceres på to ejendomme, hver med en kapacitet på 12.500 svin årligt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Produktionen finder sted i to stalde, der er bygget i henholdsvis 2003 og i 2007.

Arbejdsgangen i produktionen består i tømning af en sektion hver onsdag og torsdag, mens der den efterfølgende mandag kommer nye hold ind.

- Det er et stramt program, og det er også en af grundene til, at vi ikke bruger tid på at blande foder selv, fortæller Lars Tolborg.

Han afsætter alle sine afgrøder og køber færdigt foder til svinene. Ganske vist har han forberedt sin foderlade til hjemmeblanding ved at afsætte plads til to siloer ekstra, men han mener ikke, at regnestykket hænger sammen med ren slagtesvineproduktion.

- Dem, der har søer, har en fortjeneste ved hjemmeblanding, men hvis bytteforholdet mellem salg af afgrøder og indkøbt foder ændrer sig, har jeg mulighed for at blande selv, fortsætter han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gennemsnitlig høst

Dyrkningsplanen på bedriften, der omfatter godt 700 hektar består af 50 hektar med frøgræs, der afsættes til DLF, mens 30 hektar er sat af til spinatfrø. Vikima Seed på Lolland har gennem 10 år været aftagere til spinatfrøene.

På den resterende jord dyrkes byg, hvede og raps i sædskifte, og Lars Tolborg betegner høsten 2011 som gennemsnitlig.

- Vårbyggen har været fantastisk, mens vinterhveden har været normal. Andetårshveden har ganske enkelt været elendig, men rugen har klaret sig rigtig godt.

Han kører pløjefri dyrkning på ottende år, på nær i frømarkerne. Den pløjefri metode giver mindre manganmangel i jorden og passer bedre til bemandingen på bedriften, mener han.

- Det går jo hurtigere at harve 100 hektar frem for at pløje, uddyber Lars Tolborg, der dybdeharver efterfulgt af såning med disc-såmaskine.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På minus-siden ved pløjefri dyrkning bemærker han, at der skal sprøjtes med Roundup en gang ekstra og at man skal holde øje med græsukrudtets udvikling.

- Men jeg ser ingen forskel på udbytterne, når man sammenligner de to jordbearbejdningsmetoder.

Høster med 25 procents vand

En ny mejetærsker blev indkøbt til sæsonen, og her valgte Lars Tolborg en John Deere 690i Pro med et 35 fods skærebord som afløser for den seks år gamle STS med et 30 fods skærebord.

Den store kapacitet er nødvendig, når man som Lars Tolborg har mange forskellige afgrøder og meget jord at komme over.

- Vi har ikke mange høstdage at gøre godt med, så det gælder om at få så meget som muligt i hus, når vejret tillader det, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I den forbindelse nævner han sit gennemløbstørreri, som han har indrettet i en tidligere foderstofforretning i Mejlby.

Det er Lars Tolborgs far, der ejer bygningerne, og han fungerer også som tørremester.

- De seneste to år har høstvejr har været elendigt, så jeg ville have været på spanden, hvis ikke vi havde haft korntørreriet, fortæller Lars Tolborg, der fik sin høst i hus den 4. september.

Tørreriet betyder, at han kan høste tidligt, også selv om kornet har en fugtighedsprocent på 25. Og at han kan høste allerede otte timer efter regn.

Vil gerne udvide

Lars Tolborgs begyndte i 1997 med grise, men han var allerede i gang med planteproduktion i 1986 på ejendommen Haldagergård i Lille Rørbæk - også i nærheden af Hobro.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han solgte i 2005 samme ejendom, men beholdt det meste af jorden.

I 1997 købte Lars Tolborg kvægejendommen Senhøjgård, som efterfølgende er udvidet til 180 hektar. Han ombyggede stalden til svineproduktion, og i dag rummer den stipladser til en årsproduktion på 12.500 slagtesvin.

I 2004 blev den nærliggende ejendom Refsgaard med et jordtilliggende på 180 hektar erhvervet, og det er her, familien Tolborg bor i dag.

Lars Tolborg ville egentlig gerne udvide bedriften yderligere, men afstandsreglerne til nærmeste by er blevet strammet, og Hørby ligger lige om hjørnet.

- Tidligere var grænsen for lugtgener 600 meter til by, men nu hedder kravet 1.400 meter, og det gør det umuligt at komme videre, siger han og pointerer, at lange sagsbehandlingstider heller ikke fremmer lysten til at investere, siger han med henvisning til den stald, der blev bygget i 2007.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der gik tre år fra det øjeblik, ansøgningen landede hos kommunen til byggeriet kunne påbegyndes.

Samtidigt synes han, at det politiske klima i Danmark gør det svært at drive landbrug.

- Jeg vil gerne vide, hvad politikerne egentlig vil med os landmænd. Kan vi være her eller kan vi ikke, spørger Lars Tolborg og peger blandt andet på de stadigt voksende miljøkrav, som gør det svært at opretholde en rentabel bedrift.

Maskinpark