Abonnementsartikel

Tican har øget det primære driftsresultat med 11 millioner kroner, og konsoliderer derudover selskabet med 60-65 millioner kroner ved en omvurdering af Dat-Schaubs værdi. Selskabets soliditet er dermed steget fra 32,9 til 38,5 procent

Ticans leverandører kan regne med at få 1,10 krone ekstra pr. kg leveret svin i 2010-2011, hvis ellers forslaget om restbetalingen bliver vedtaget på slagteriets generalforsamling 1. december. 15 øre foreslås dog henlagt til andelshavernes personlige konti.

Omsætningen i Tican steg 9,4 procent til 4,4 milliarder kroner, og fremgangen forklares i pressemeddelelsen fra Tican med en fortsat god udvikling inden for forædling kombineret med en god kapacitetsudnyttelse og en god indtjening inden for slagteridriften.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I alt giver det et resultatet i den primære drift på 203 millioner kroner, hvilket er en stigning på 11 millioner - eller 5,5 procent - i forhold til året før.

Derudover har Tican haft en betydelig indtægt ved omvurderingen af Dat-Schaub, der er blevet omdannet til et aktieselskab, så årets nettoresultatet bliver 238 millioner kroner i forhold til 157 millioner kroner året før. Ticans andel ved værdiforøgelsen betragtes som en engangsindtægt, som konsolideres i Tican, og altså ikke regnes med ved beregningen af restbetalingen.

30 øre ekstra til andelshaverne

Tican opdeler restbetalingen på 1,10 kroner i 80 øre pr kg til alle svin, der i årets løb er leveret til slagteriet. Derudover får andelshaverne 30 øre pr. kg - et beløb, som ifølge pressemeddelelsen direkte afspejler fordelen ved at være medlem af Tican.

- De 80 øre pr. kg er det beløb, vi skal betale ud over den løbende notering for at matche markedsværdien. Sidste år skulle vi betale 90 øre for at matche markedsprisen, i år mener vi, der skal betales 80 øre, og så slår vi også betalingen på det tyske marked, siger administrerende direktør Ove Thejls.

- Med de 30 øre for ejerskabet ønsker vi at signalere, at det har en værdi at være andelshaver i Tican, siger Tican-direktøren, der sidste år betalte 10 øre for ejerskabet, så der i alt sidste år blev udbetalt 100 øre mod 110 øre pr. kg i år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I alt svarer udbetalingerne i år til leverandører og andelshavere til 140 millioner kroner. Derudover er der 18 millioner til konsolidering på den frie egenkapital, plus de 60-65 millioner kroner, der stammer fra opvurderingen af Ticans ejerandel af Dat-Schaub.