Abonnementsartikel

EU-Kommissionen har besluttet at tilbagekræve 214 millioner euro i landbrugsstøtte fra 14 lande. Danmark skal betale 22,3 millioner euro tilbage på grund af utilstrækkelig kontrol med landbrugsmidler.

EU-Kommissionen kræver, at Danmark skal tilbagebetale 22,3 millioner euro eller godt 160 millioner kroner for uretmæssige landbrugsudgifter. Det skriver altinget.dk.

Pengene skal vende tilbage til EU-budgettet, fordi Kommissionen har vurderet, at EU-reglerne for landbrugsstøtte ikke er overholdt, og kontrollen med dem ikke har været tilstrækkelig.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Medlemsstaterne er selv ansvarlige for betalinger og kontrol af udgifterne til den fælles landbrugspolitik, mens Kommissionen skal sikre, at medlemsstaterne bruger midlerne korrekt. 

Foruden Danmark skal en række andre EU-lande tilbagebetale landbrugsmidler. De to lande, der skal betale mest tilbage, er Sverige og Tyskland.