Abonnementsartikel

De økologiske mælkeproducenter forbedrede økonomien i 2010.

Driftsresultatet for heltidslandbrug med økologisk malkekvæg steg i gennemsnit med 0,7 millioner kroner i forhold til 2009. Dermed kom disse landbrug tilbage på samme niveau som i 2008. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Resultatet blev positivt med 22.000 kroner pr. bedrift.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der er dog stor forskel fra de bedste til de dårligste mælkeproducenter. Den bedste fjerdedel af bedrifterne med økologisk malkekvæg havde et resultat på 940.000 kroner, mens resultatet for den dårligste fjerdedel blev -1.031.000 kroner.

Variationen indikerer et fortsat strukturpres, hvilket betyder, at der er bedrifter, som må forventes at forlade sektoren enten frivilligt eller tvangsmæssigt.

Antallet af bedrifter med malkekvæg gik fire procent ned fra 2008 til 2010. Bedrifterne er dog samtidig blevet større, så antallet af malkekøer er forøget fra i gennemsnit 125 til 141.

Ydelsen pr. ko steg to procent til 7.900 kg mælk, hvilket var lidt over 1.000 kg mindre end i det konventionelle landbrug. Til gengæld blev den økologiske mælk afregnet med 48 øre mere pr. kg.