Abonnementsartikel

Storfusionen på Københavns Universitet vil betyde en markant svækkelse af det danske fødevareerhverv og Danmarks globale styrkeposition på fødevareområdet, mener Landbrug & Fødevarer.

Fire fakulteter bliver fremover til to på Københavns Universitet. Kræfterne skal samles i et sundhedsfakultet og et naturvidenskabeligt fakultet - blandt andet med et øget erhvervsfokus for øje. 

Men om fusionerne reelt bliver en gevinst for dansk fødevareerhverv, afhænger i den grad af veterinær-linjens skæbne, mener Landbrug & Fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

KU lægger i planerne op til, at veterinærdelen først om senere placeres i et af de to fakulteter efter en grundigere analyse. 

- Vi er meget bekymrede for, at veterinærdelen ender med at ligge i sundhedsfakultetet. Hvis fødevareområdet bliver spredt ud på flere fakulteter, og væsentlige dele af fødevareområdet isoleres som en professionsuddannelse på Det Medicinske Fakultet, går en stor del af sammenhængskraften tabt, og vores unikke, globale styrkeposition forringes, siger Asbjørn Børsting, der er formand for Landbrug & Fødevarers forskningsudvalg og administrerende direktør i DLG.

Store tab af eksportindtægter

Derudover kan en opsplitning ifølge Asbjørn Børsting på sigt påvirke det veterinære beredskab, som vedrører hele fødevarekæden.

- Det kan ikke isoleres til det strengt veterinærfaglige. Det veterinære beredskab, og tilliden til det, er afgørende for erhvervets adgang til højværdimarkeder, ikke mindst uden for EU. Og mistillid eller brist i beredskabet kan fra den ene dag til den anden betyde tabte eksportindtægter på fem-syv milliarder kroner, som tilfældet var for få år tilbage i Holland, siger Asbjørn Børsting. 

I Landbrug & Fødevarer understreger man, at de øvrige elementer i fusionsplanerne vil være en gevinst for erhvervet, og at et nyt, stærkt fakultet på det fødevare- og naturvidenskabelige område er en rigtig god ide, såfremt veterinærdelen kommer med.