Abonnementsartikel

Den danske svinerådgivning har været præget af uensartet fokus - ofte præget af den enkelte rådgivers personlige kæpheste

En større undersøgelse af den danske rådgivning til svineproducenter påpeger flere svagheder og mangler ved den danske rådgivning og konkluderer, at svinerådgivningen skal omorganiseres for at matche producenternes behov.

Det er agronom, ph.d. Henning Krabbe, der har gennemført undersøgelsen sammen med professor Flemming Just, Syddansk Universitet. Undersøgelsen er iværksæt af Norma og Frode S. Jacobsens Fond som et led i fondens tiltag, der kaldes Rådgivningssystemet og de danske svineproducenter. Strategisk beslutning og risikostyring i en foranderlig verden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For lidt fokus på økonomi

Et af kritikpunkterne af den nuværende rådgivning er, at rådgiverne har haft for lidt fokus på økonomien på bedrifterne, Men det er dog et punkt, hvor rådgivningen angiveligt er blevet bedre på det seneste, fordi det er nødvendiggjort af de senere års elendige økonomiske resultater i den danske svineproduktion.

Ifølge undersøgelsen har flere svineproducenter også kritiseret, at nogle konsulenter har haft præference for nye investeringsprojekter frem for at øge produktivitet og indtjening i bestående anlæg.

Og undersøgelsen afslører bred enighed om, at de danske svinekonsulenter ikke har haft fokus på risikostyring.

Selvovervurdering

Et meget kraftigt kritikpunkt i undersøgelsen er også, at rådgivningen slet ikke har haft internationalt fokus i de senere år - i modsætning til tidligere. Forklaringen er ifølge nogle af deltagerne i undersøgelsen, at "vi jo er de bedste.

- Når man ser på sektorens indtjeningsevne, kan der være tale om, at vi som danskere har været for selvovervurderende, skriver Henning Krabbe i sin omtale af undersøgelsen i bladet Jord & Viden, der er jordbrugsakademikernes medlemsblad.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han tilføjer, at undersøgelsen også viser, at rådgivningen ikke forholder sig til andre landes konkurrencestyrker på markedet.

Han antyder, at det kan være en mangel i rådgivningen i kraft af globaliseringen.

Andre tager over

Henning Krabbes konklusion af undersøgelsens resultater er et ret barskt stød til rådgivningen:

- Det er slående, at svinerådgivningen ikke har haft andre landes styrker, investeringsplanlægning, risikostyring og helhedsbetragtninger med som væsentlige punkter i rådgivningen. Det tyder på, at rådgivningens blandede og tilfældige organisering og udførelse har medført, at mange tiltag ikke er blevet implementeret på de enkelte bedrifter, og i de senere år har svinerådgivningen mistet fodfæste i sektoren til fordel for dyrlæger og firmakonsulenter, herunder leverandørservice fra Danish Crown.