Abonnementsartikel

Aksfuarium er i år mere udbredt end normalt i hvede.

Aksfuarium er i år mere udbredt end normalt i hvede både i upløjede og pløjede marker. Det oplyser landbrugsinfo.dk.

Der ses både aks med et enkelt angrebet småaks samt aks, hvor alle småaks er angrebet. I mange tilfælde ses også partielle hvidaks, hvor fusariumsvampen har bredt sig helt ind til strået, hvorpå småaksene sidder. Ved angreb her nødmodner alle småaks over angrebsstedet med delvis angrebne aks som resultat.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Goldfodsyge optræder også i nogle marker og angreb medfører, at hele aks nødmodner.

Angreb af aksfusarium er meget iøjnefaldende, men optælles antal angrebne småaks er antallet i de fleste tilfælde begrænset. Ikke alle Fusariumarter producerer toksiner, så angreb er ikke nødvendigvis ensbetydende med toksinproduktion.

Fugtige og varme forhold omkring blomstring har fremmet angrebene.