Spredertesten blev udført som en praktisk test i frem trin. Indstillingerne er blevet foretaget, som en normal bruger ville betjene maskinerne

Hver dag blev én spreder testet. Selve spredertesten består af fem step, og testen tager udgangspunkt i, hvilke muligheder landmanden har for at indstille sprederen ? altså en praktisk test trods det, at testen er udført hos Forskningscenter Bygholm, der har faciliteterne til at opsamle gødningen og lave detaljerede målinger af spredebilledet.

1: Startindstilling

Først indstillede tekniske medarbejdere fra Boerderij gødningssprederen ifølge manualen og spredetabellen fra producenten. Dét arbejde, som normalt ville blive udført af landmanden.

Derefter målte man den faktiske mængde tildeling af gødning ved start baseret på indstillinger fra spredetabellen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Selvom computeren på gødningsspredere med vejeceller selv justerer doseringen ud fra kørehastigheden, den øjeblikkelige vægt og en forudindstillet mængde gødning pr. hektar, så anbefaler producenterne af de forskellige gødningsspredere at indtaste en række data om den konkrete gødning.

Med den samme tank-åbning vil finere gødningspartikler nemlig have et højere flow ud til tallerknerne i forhold til gødning med en grovere struktur. At indstille disse ting er nødvendigt for at få en nøjagtig dosering allerede i løbet af de første meter i marken. For når landmanden starter med at sprede gødning i marken, har gødningssprederen ikke foretaget nogen vejning ? og den har dermed ikke nogen tal at forholde sig til ? ud over den indstilling, der er foretaget ud fra manualen og spredetabellen.

Ved at indtaste værdierne for den brugte mængde gødning i computeren foretager man så at sige en kalibrering af maskinen, så den tildeler den rigtige mængde gødning fra start, og den justerer kun åbningen i tanken ganske lidt under spredningen.

Da Yara-gødningen var finere end normalt, var den aktuelle mængde ved start højere end de 260 kg pr. hektar hos Amazone, Rauch og Sulky.

2: Testen udføres

Så udføres selve spredertesten, hvor de mange bakker i testhallen opsamler og vejer gødningen. Vi lader computeren justere åbningen i tanken, således at sprederen tildeler 260 kg. pr. hektar ved 8,0 kilometer i timen. Computeren på sprederen indstiller dette automatisk, så snart brugeren kører.

Hver spreder kører fire gange pr. test.

Ideelt set skulle spredebilledet være perfekt efter indstillingerne, således at det ikke er nødvendigt for brugeren at foretage en praktisk bakketest i marken. Og det er også, hvad der sker i langt de fleste tilfælde. De fleste landmænd udfører sjældent en test i marken på grund af arbejdet ved at udføre testen og kompleksiteten i at udføre den. Men det kan godt betale sig i nogle tilfælde.

3: Optimeret spredebillede

Efter den første bakketest er der mulighed for at optimere spredebilledet.

Samtlige gødningsspredere har forslag i manualen til, hvordan spredebilledet kan forbedres, efter landmanden har foretaget bakketesten i marken.

Alt afhængig af mærke har landmanden placeret fra fire til 14 bakker i marken under sin test. Selve bakketesten har vi allerede udført i stor skala med mange bakker i testhallen, og resultaterne fra testen bruger i dette tilfælde medarbejderne fra Boerderij (normalt landmanden) nu til at finjustere maskinen efter ? ud fra de muligheder, instruktionsbogen foreskriver.

Producenten fik i testen ikke mulighed for at se spredegraferne for at undgå indblanding fra de respektive producenters side.

Den opsamlede mængde i bakkerne i marken, forklaringerne i manualen og i nogle tilfælde en opringning til producenten fra landmandens side giver ham eller hende sikkerhed for, om spredebilledet allerede er i orden, eller om det kan forbedres.

Ifølge EN-protokollen, som vi følger i denne test, har landmanden to forsøg til at forbedre spredebilledet, baseret ud fra mulighederne i manualen.

4: Kantspredning

Efter den normale spredning indstilles gødningssprederen til kantspredning ud fra instruktionerne i brugermanualen.

Fokus i denne del af testen handler om miljøet. EU-lovgivningen tillader, at kun 0,3 procent af den samlede mængde gødning ryger ud over den fastsatte arbejdsbredde og ender i skellet.

Samtidig må CT-tallet, der igen er en slags variationskoefficient, men beregnet på et lidt andet grundlag under kantspredningen, ikke være over 25 procent.

5:Optimeret kantspredning

Amazone, Bogballe, Bredal, Sulky og Vicon/Kverneland har forslag til, hvordan kantspredningen kan forbedres ud fra resultaterne af en bakketest i marken. Rauch har imidlertid ingen trykt information i manualen til at optimere kantspredningen i det tilfælde, at for meget gødning spredes ud over skel.

Ud fra EN-protokollen har vi/landmanden nu to chancer for at optimere resultatet af kantspredningen ved hjælp af instruktioner i brugermanualen. Men da alle spredere var inden for den tilladelige værdi som omtalt i trin fire, og også var inden for de opsatte parametre i brugermanualen, var der ingen grund til at udføre endnu en test.

Læs også Seks gødningsspredere i test.

Læs også TEST: Kompleks konstruktion - enkel at bruge

Læs også TEST: Let at trimme

Læs også TEST: Præcis spredning og god konstruktion

Læs også TEST: Velkonstrueret spreder

Læs også TEST: Stærk terminal og sensor til sidehæld

Læs også TEST: Flot kantspredning - men svær at optimere

Læs også Sådan vurderes spredebilledet