Abonnementsartikel

Lav din egen miljøvenlige strøm, men tænk dig godt om, før du investerer i en husstandsvindmølle, lyder rådet fra Danmarks Vindmølleforening. Der er minimum en faktor 5 i el-produktion mellem den dårlige og den gode mølleplacering i Danmark

En husstandsmølle er en mølle, der er opstillet i tilknytning til fritliggende ejendomme, og hvis primære funktion er at levere energi til ejendommens eget forbrug. Definitionen på en husstandsmølle er, at den maksimalt har en højde på 25 meter fra fundament til øverste vingetip, at rotordiameter kan være op til 13 meter, og at den maksimale el-effekt er på 25 kilowatt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ultimo august 2010 var der opstillet 212 mini- og husstandsmøller med en samlet

effekt på 2,9 MW i Danmark. Der er stor interesse for opstilling af husstandsmøller, men økonomien - og i nogle kommuner tillige stramme opstillingsregler - er årsagen til, at udviklingen ikke går stærkere.

- For at opnå en rimelig økonomi i en husstandsmølle skal man have et stort elforbrug, så man selv kan aftage en stor andel af vindmøllens produktion, fastslår konsulent Jørn Larsen, Danmarks Vindmølleforening indledningsvis. Det er altså ikke salg af el til elnettet, man skal satse på.

Tilslutningen til elnettet sker gennem ejendommens elinstallation, hvor der foruden den sædvanlige købsmåler også installeres en salgsmåler. På dage med stor vindproduktion og lille husstandsforbrug sælges strømmen til det offentlige net for cirka 60 øre pr. kWh. Nettoafregningen opgøres på årsbasis.

Hvor skal møllen stå?

Som ved opstilling af vindmøller skal byggeriet anmeldes hos kommunen, der ser efter, om byggelovens bestemmelser i forhold til veje og naboskel er overholdt. Hvor der kræves landzonetilladelse, er det også kommunen, der giver denne tilladelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kommunen skal derudover påse, om dokumentationen for overholdelse af støjbestemmelserne er i orden, og det er ofte den største barriere, forklarer Jørn Larsen.

Loven siger ikke noget om, hvor langt møllen må stå fra bygningerne ? det er op til kommunerne. Effekten er bedre jo længere væk møllen står fra bygninger, men kommunerne forlanger ofte, at møllen står tæt på bygningerne.

Derfor er det også yderst vigtigt, at møllen placeres højt. Navhøjden har ifølge Jørn Larsen er meget stor betydning for elproduktionen. I boxen ses forskellen i elproduktion ved forskellige navhøjder på henholdsvis en god og en dårlig dansk lokalitet.

El-produktionen afhænger af placering og navhøjde

- God vindmæssig placering, navhøjde, et stort elforbrug og en stor grad af selvforsyning fra vindmøllen er nogle af de vigtigste faktorer for en god økonomi i en husstandsvindmølle. Som en tommelfingerregel omkring selvforsyningsgrad kan man regne med, at en mølle af passende størrelse vil kunne dække 55 ? 65 procent af eget forbrug, siger Jørn Larsen og fortsætter.

- Erfaringerne viser, at der minimum er en faktor 5 i el-produktion mellem den ringe og den gode mølleplacering i Danmark. Jeg anbefaler derfor, at man indhenter uvildig rådgivning, før man investerer i en husstandsvindmølle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er altså ikke nok at lytte til sælgernes produktionstal. Møllen kan sandsynligvis nå den produktion, firmaet oplyser, men ikke nødvendigvis på din lokalitet. Danmarks Vindmølleforening tilbyder derfor blandt andet teknisk rådgivning, før du investerer. En beregning af forventet el-produktion på din ejendom koster omkring 5.000 kroner.

Økonomien i en husstandsmølle

Når de tekniske forhold er på plads er tiden ifølge økonomikonsulent i Gefion, Peter Brandstrup Hansen inde til at regne på økonomien.

- En husstandsvindmølle kan altid anses for at være erhvervsmæssigt anvendt, uanset om, den samlede vindmølleaktivitet giver underskud eller har til formål at give overskud, eller om møllen alene producerer strøm til den private husstand, forklarer han.

Det betyder blandt andet, at al indtægt er skattepligtig, og at indtægten beregnes som 60 øre pr. produceret kWh. Der er fradrag for driftsudgifter herunder afskrivninger efter personskatteloven med op til 25 procent.

Med hensyn til moms vil produktion til privat forbrug ikke være økonomisk virksomhed. Dermed kan man ikke få moms af investering og driftsudgifter tilbage, og der skal ikke betales moms af eget forbrug af strøm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Producerer man derimod strøm til både privat forbrug og erhverv, vil det blive anset for at være økonomisk virksomhed. Det betyder, at man får momsen tilbage på købet af møllen og på de løbende driftsudgifter. Derudover skal der beregnes udtagningsmoms af eget forbrug, hvilket betyder, at der typisk skal beregnes salgsmoms af den beregnede fremstillingspris for 4.000 kWh.

- Topskat, efterløn, anparter i større vindmøller og landbrug med underskud er nogle af de ting, man bør se på, når økonomien i en mølle beregnes. Jeg anbefaler derfor alle at søge rådgivning. Baggrunden for at købe en vindmølle kan være mange, men da investeringen for en vindmølle af en vis størrelse kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner, vil et godt beslutningsgrundlag være hensigtsmæssigt, siger Peter Brandstrup Hansen.