Abonnementsartikel

Øget temperaturer vil føre til lavere udbytter i de fleste kornafgrøder, og det ses allerede nu mange steder på kloden.

Klimaændringer er ikke noget, der kun hører fremtiden til. Vi har allerede nu oplevet stigende temperaturer og ændrede nedbørmønstre. Med de menneskeskabte klimaændringer vil disse ændringer forstærkes betydeligt over de kommende årtier med store konsekvenser for udbytter i kornafgrøderne, ikke kun i fjerne og varme lande, men også i Nordeuropa. Det skriver Jørgen E. Olesen, forskningsprofessor ved Aarhus Universitet i juni-udgaven af Agrologisk.

Over de seneste 50 år er den globale middeltemperatur steget med 0,6 grader celsius, og temperaturstigningerne i Danmark har på det seneste endda været endnu større.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Danmark har det ført til, at vækstsæsonen er blevet forlænget med cirka en måned. Samtidigt har nedbørsmønstrene ændret sig.

På verdensplan er der blevet mere udbredt tørke, især i de subtropiske områder. Det ses i Europa mest tydeligt i Middelhavsområdet, hvor øget hyppighed af tørke har ført til stigende pres på vandingssystemerne. I Nordeuropa har der derimod været en stigning i nedbørmængderne.

For Danmarks vedkommende er nedbørmængden øget med cirka 100 millimeter over de sidste 50 år. Stigningen er næste udelukkende sket i vinterhalvåret. Det rejser spørgsmålet, om hvilke konsekvenser dette vil have for samfundet og ikke mindst for afgrøderne i Danmark?

Klimaændringer påvirker kornudbytter

I Danmark har de stigende temperaturer og den længere vækstsæson været gunstig for majs og roer. Men situationen er helt anderledes i kornafgrøderne. Længden af vækstperioden i kornafgrøder som vinterhvede og vårbyg afhænger af temperaturen – jo højere temperatur jo hurtigere udvikler afgrøderne sig.

Det har blandt andet kunnet ses i skridningstidspunktet for vinterhvede i Danmark. Når hvede når skridning allerede midt i april, bliver der for kort tid til at lave en god og tæt afgrøde med et stort bladareal. Det går ud over udbyttet.Meget høje vintertemperaturer er derfor skadelige for udbyttet i vinterhvede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Endnu værre er det med høje sommertemperaturer. Det går nemlig i betydelig grad ud over længden af kernefyldningsperioden, og jo kortere tid der er til at fylde tørstof på kernerne, jo lavere udbytte. Der er således ingen tvivl om, at stigende temperaturer koster udbytte i kornafgrøderne, med mindre der gøres noget for at tilpasse sorter og dyrkningen, skriver Jørgen E. Olesen i artiklen.

Læs hele artiklen i det nyeste nummer af Agrologisk, som udkommer fredag den 10. juni. Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller 7620 7920.