Carsten Vejby, Frederikshavn, har besluttet sig for at gå imod strømmen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Mens det samlede areal med juletræer er blevet reduceret med cirka 20 procent over de seneste fem år, har Carsten Vejby i 2009 tilplantet 50 hektar med nordmannsgran, og han er klar til at plante yderligere 50 hektar til i år.

Carsten Vejby fik som 22-årig grønt bevis i 2002 og købte samme år gården Skaftved ved Frederikshavn på 125 hektar. Her dyrker han hvede på 50 hektar, mens et lige så stort areal står med juletræer, og 25 hektar er med pyntegrønt. Arealer med pyntegrønt er nu planlagt fældet for i stedet at blive plantet til med juletræer.

Hidtil har Carsten Vejby kun været deltidslandmand, idet han har hjulpet til i familiens forskellige butikker i Nordjylland. Men nu er han klar til at hellige sig juletræsproduktionen. For ud over at passe sin egen juletræsproduktion er han blevet ansat som distriktschef for Green Team i Nordjylland med ansvar for tilsyn og vedligehold af Green Teams produktionsaftaler i Nordjylland.

Partnerproduktion med Green Team

- Jeg arbejdede for en halv snes år siden for Green Team i halvandet år. Det var i Skotland, hvor Green Team havde købt nogle ejendomme, og jeg skulle gøre markerne klar og etablere juletræsproduktion dér. Det drejede sig om 150 hektar, fortæller Carsten Vejby.

- Så selv om jeg har været væk fra firmaet i nogle år, har det ligget i kortene, at vi skulle samarbejde igen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De nordmannsgraner, han selv har plantet, er da også sket i en partnerproduktionsaftale med Green Team.

Partnerproduktionen går ud på, at Green Team og landmanden laver et selskab, som Green Team har 52 procent af aktierne i. Selskabet lejer jorden af landmanden og betaler årligt en leje for jorden. Landmanden investerer i beplantningen, men får hvert år den investerede kapital forrentet. De løbende tilsyn og det årlige vedligehold sørger selskabet for, men det kan ske i samarbejde med landmanden. Men forudsætningen er, at det sker efter det koncept, Green Team har opbygget.

Når juletræerne er høstet og solgt, gøres regnskabet op, og overskuddet efter fradag af alle omkostninger deles i forholdet 52 procent til Green Team og 48 procent til landmanden.

Kæmpepotentiale i naturtræer

- Dette koncept har der været stor interesse for hos landmænd, fordi det med den årlige jordleje og forrentningen af den investerede kapital er lettere at komme i gang med juletræsproduktionen. Faktisk har vi haft henvendelser fra cirka 300 landmænd, fortæller Marius-Ole Sørensen, direktør i Green Team.

Finanskrisen har imidlertid gjort det svært for landmændene at låne til at komme i gang, og Green Team har haft svært ved forfølge sin vækststrategi på det danske marked. I alt ønsker Green Team at tilplante 900-1.000 hektar pr. år i Danmark, Sverige, Skotland, Polen, Frankrig og Holland, som er de lande, selskabet opererer i.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Firmaets ekspansive strategi er baseret på prognoser over salget, som Green Team forventer øges fra 67 millioner træer solgt i 2008 til 85 millioner i 2020.

- Vi oplever en markant stigende købekraft i Østeuropa og et stigende ønske om at købe naturtræer. I 2008 solgtes i alt 120 millioner juletræer i Europa, og kun godt halvdelen var naturtræer, så vi ser et kæmpepotentiale i levering af naturtræer, siger Marius-Ole Sørensen.

Indrettet efter dyrevildtet

I området vest for Frederikshavn, hvor Carsten Vejby bor, er der en stigende bestand af kronvildt, som kan forårsage store ødelæggelser på juletræskulturerne.

Derfor har det været vigtigt at få indhegnet de nye beplantninger.

- Men det er lige så vigtigt at ?læse? dyrenes vandringer. Vi har anlagt brede vildtkorridorer i de tilplantede arealer, for hvis dyrene ikke har adgang til for eksempel en mose, ved vi, at de går gennem hegnet. Derfor sørger vi for, at der er korridorer til de arealer, dyrene søger til, fortæller Carsten Vejby.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sparer 40 procent

Green Teams koncept omfatter en noget tættere beplantning end normalt i juletræskulturer.

- Vi planter nordmannsgran med en meter mellem planterne. På den måde kan vi plante 8.000-9.000 planter pr. hektar og får en optimal udnyttelse af arealet, og vi reducerer omkostningerne med 40 procent, siger Marius-Ole Sørensen, direktør i Green Team.