Tre EU-lande opfylder nu målsætningen med at bruge tre procent af bruttonationalproduktet til forskning, deriblandt Danmark. De faktiske investeringer i forskning og udvikling er steget signifikant trods den økonomiske krise, skriver Videnskabsministeriet, og tilbageviser der med påstande om, at forskningsmidlerne er blevet reduceret.

 

Danmark brugte i 2009 godt tre procent af bruttonationalproduktet til forskning. Dermed når Danmark som det tredje EU-land det fælles mål, Barcelona-målsætningen fra 2002, som siger, at EU-landene hver især skal investere tre procent af bruttonationalproduktet i forskning, oplyser Videnskabsministeriet, der samtidig understreger, at de faktiske investeringer i forskning og udvikling er steget signifikant trods den økonomiske krise.

Det er ikke mindst den forskning, som private virksomheder investerer i, der får Danmark op som det første land, der passerer den magiske grænse, siden Barcelona-aftalen blev indgået. Kun Sverige og Finland investerer også mere end tre procent, og det mål opfyldte de to lande allerede, da målsætningen blev aftalt for ni år siden.

I 2009 investerede Danmark 3,09 procent af bruttonationalproduktet i både privat og offentlig forskning og udvikling. Det er mere end i 2008, hvor Danmark investerede 2,80 procent af bruttonationalproduktet i forskning og udvikling. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Danmark når ikke kun målsætningen, fordi det danske bruttonationalprodukt er faldet fra 2008 til 2009 på grund af den økonomiske krise. De faktiske investeringer i forskning og udvikling er steget signifikant trods den økonomiske krise. Det gælder både for erhvervslivets og den offentlige sektors forskning og udvikling, skriver Videnskabsministeriet i en pressemeddelelse.

Den offentlige sektors investeringer i forskning og udvikling udgør 0,99 procent af bruttonationalproduktet i 2009 mod 0,84 procent i 2008.

Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling udgør hele 2,10 procent af bruttonationalproduktet i 2009 mod 1,63 procent i 2007 og 1,96 procent i 2008. I 2009 forsker og udvikler erhvervslivet for 34,7 milliarder kroner.

På trods af den økonomiske krise har erhvervslivet investeret mere i forskning og udvikling i 2009 både absolut og i forhold til bruttonationalproduktet. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har siden 2009, hvor krisen for alvor ramte Danmark, lavet årlige prognoser, som forudsiger erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling. De nye tal bekræfter Forsknings- og Innovationsstyrelsens prognose fra 2010 om, at forskning og udvikling i erhvervslivet steg i 2009. Endvidere viser prognosen, at erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i 2010 er steget yderligere.

Innovationen stiger signifikant i Danmark

Andelen af innovative virksomheder steg markant i 2007- 2009.

44 procent af alle virksomheder var innovative i perioden 2007-2009, hvilket er en stigning i forhold til den foregående periode, hvor 41 procent af virksomhederne var innovative. Det viser de nye tal fra Danmarks Statistik. Andelen af innovative virksomheder er steget for første gang siden 2004.

De nye tal fra Danmarks Statistik viser samme tendens som EU-Kommissionens årlige European Innovation Scoreboard 2010. Her bliver Danmark nummer to og tilhører gruppen af førende innovative nationer i Europa. Det er en markant fremgang i forhold til 2009, hvor Danmark indtog en 5. plads.

Forsknings- og Innovationsstyrelsens prognose fra 2010 forudser, at innovationsfremgangen vil fortsætte i 2009 og 2010.