Abonnementsartikel

Hvis biogasbranchen skal kunne tiltrække kapital, må der skabes sikkerhed omkring investeringen, fastslår projektchef og tidligere finansanalytiker Annette Rye Larsen

Investorerne burde stå i kø for at investere i grøn energi, hvis man skal dømme ud fra al den omtale, som sektoren har fået. Ikke mindst fra regeringens højt profilerede Grøn Vækst-plan, der har som mål, at halvdelen af al husdyrgødning skal bruges til grøn energi inden 2020.

Men investorerne holder sig væk, og det forstår Annette Rye Larsen godt. Hun har en baggrund som finansanalytiker og arbejder nu som projektchef i Dalgasgroup, som blandt andet ejer halvdelen af biogasselskabet Xergi A/S.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Usikkerheden er for stor i forhold til den indtjening, som investorerne er interesserede i. En investor ønsker et afkast, der er større end den lange obligationsrente og som står mål med den risiko, investeringen er behæftet med, siger Annette Rye Larsen i en artikel i Hedeselskabets tidsskrift Vækst.

Højere afregningspris

Hun mener, at en højere afregningspris og en opkobling på naturgasnettet kan være med til at løse nogle af problemerne for biogasbranchen. Men også adgang til finansiering og afgiftspolitikken har afgørende indflydelse på investorernes interesse.

Annette Rye Larsen efterlyser desuden en hurtigere sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser og ikke mindst en ændring af varmeforsyningsloven.

- Som det er nu, skal biogasleverandørerne påtage sig alle økonomiske risici ved levering til kraftvarmeværkerne, men de må ikke få del i den økonomiske gevinst ved at gå fra afgiftsbelagt naturgas til afgiftsfri biogas, siger hun.

Bedre grundlag

Annette Rye Larsen opfordrer derfor politikerne til at skabe et bedre økonomisk og lovgivningsmæssigt grundlag for at tiltrække investorer til en branche, som grundlæggende har gode fremtidsudsigter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De overordnede mål for vedvarende energi gør biogassen interessant - også for investorer uden for kredsen af landmænd, siger Annette Rye Larsen.

Dalgasgroup er ejet af Hedeselskabet og arbejder med investeringer, innovation og forretningsudvikling inden for natur, miljø og energi.