Abonnementsartikel

Det koster let en nedgang i udbyttet på 10 til 15 hkg pr. hektar at så vårbyg i et dårligt såbed

Selvom vårbyg kun har fire måneder at gro i og derfor helst skal sås tidligt, så kan det koste dyrt at så for tidligt, hvis jorden ikke er tjenlig.

Forsøg har vist, at det koster tre hkg at udskyde såningen fra sidst i marts til midt i april – og mere end fem hkg, hvis vårbyggen først sås sidst i april. Det bør dog ikke anspore til at tvinge såsættet gennem en for våd jord, da en uens sådybde og dårlig fremspiring både koster udbytte og forringer kvaliteten.

En ensartet etablering har især betydning for kvaliteten ved dyrkning af maltbyg, da en ensartet fremspiring er afgørende for en ensartet modning og dermed en bedre sortering for maltbyggen.

Plantetal og sådybde

Ved såning af vårbyg påvirker det ikke udbyttet nævneværdigt, hvis der sås mellem 250 og 325 planter pr. kvadratmeter. Til gengæld har forsøg vist, at det kan koste en udbyttenedgang på fire til seks hkg, hvis der kun etableres 175 planter pr. kvadratmeter. Også sådybden har stor betydning for fremspiringen og dermed udbyttet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Den bedste etablering opnås ved at så vårbyg i samme dybde, som der harves, da kernerne skal placeres på en fast bund, siger Morten Haastrup fra Videncentret for Landbrug.

Han henviser til forsøg, der har vist, at det bedste resultat opnås ved at så i fire centimeters dybde – og at det koster en udbyttenedgang på tre hkg pr. hektar at så i to centimeters dybde, mens det koster seks hkg pr. hektar at så vårbyggen i seks centimeters dybde. Sås der i et såbed, der knapt er tjenligt – eller for øverligt i et tørt år - kan udbytteforskellene forventes at være endnu større. Derfor er det vigtigt at tjekke sådybden jævnligt – især ved skifte mellem marker, og hvor jordboniteten varierer meget.

Læs hele artiklen om etablering af vårbyg i apriludgaven af Agrologisk. Bestil abonnement på www.agrar.dk.